Doe jij aan drie minuten uitdamptijd?

  • Nederland
  • 16 januari 2020

Hoe kunnen we brandweermedewerkers stimuleren om vaker en beter persoonlijke (adem)beschermingsmiddelen te gebruiken? Deze vraag stond centraal tijdens de pilot ‘stimuleren juist gebruik ademluchtbescherming’ in de regio’s Midden- en West-Brabant en IJsselland.

Clemens Kamp, regio Midden- en West-Brabant, is lid van de vakgroep Arbeidsveiligheid: ‘De pilot is onderdeel van de publiekscampagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): Werken met gezond verstand = veilig werken met gevaarlijke stoffen. Samen met het ministerie en het extern adviesbureau D&B hebben we gedragsinterventies ontwikkeld om het gebruik van adembescherming op oefencentra te stimuleren.’
(tekst gaat verder onder de foto)

Lees in het winternummer van de brandweerkrant verder over deze pilot en hoe dit succesvolle resultaten gaf in beide regio’s.

Brandweerkrant

Vier keer per jaar verschijnt de Brandweerkrant van Nederland, met nieuws van en voor de regio's.

Brandweerkrant Juni 2020 Header

Delen