Brandweer Fryslân binnenkort mest-proof

  • Nederland
  • 07 januari 2020

In Fryslân komen jaarlijks zo’n 25 mestincidenten voor. In veel gevallen gaat het om koeien die gered moeten worden uit een gierput waar ze in zijn gevallen. Om dit soort incidenten goed het hoofd te kunnen bieden, heeft Brandweer Fryslân binnenkort vijf ploegen met gespecialiseerde mestteams. Deze teams beschikken over de juiste kennis én goed materieel.

Senior medewerker Materieelbeheer Oepke-Jan Bijlsma is lid van de Friese projectgroep Aanpak Mestincidenten. Hij vertelt: ‘De ploegen van de posten Nieuwehorne, Sint Annaparochie, Kollum en Sint Nicolaasga werden vaak al opgeroepen bij mestincidenten. Ook hebben we speciale gierpakken bij Brandweer Fryslân. Toch willen we het werk in mestputten nog veiliger maken en meer structureren. Naast de vier genoemde ploegen wordt ploeg Mantgum bovendien de vijfde met een gespecialiseerd mestteam.’
(tekst gaat verder onder foto's)

Lees over de speciale ‘mestaanhanger’ en hoe Brandweer Frylan binnenkort helemaal mest-proof is in het winternummer van de brandweerkrant. Daarnaast vind je in deze brandweerkrant nog meer leuke en interessante verhalen van en door de verschillende regio’s.

Brandweerkrant

Vier keer per jaar verschijnt de Brandweerkrant van Nederland, met nieuws van en voor de regio's.

Brandweerkrant Juni 2020 Header

Delen