Extra kazerne in Oudega

Aspirant-ploegleden tot nieuw team gesmeed

  • Nederland
  • 23 januari 2020

Vorig jaar maakte Brandweer Fryslân het plan bekend voor een extra kazerne en ploeg in de gemeente Smallingerland. Op dat moment waren er nog heel wat stappen te zetten richting de opening van de 66ste Friese kazerne. Inmiddels is de nodige voortgang geboekt.

De dorpen Oudega en Nijega en natuurgebied De Alde Feanen liggen nu nog in een witte vlek op de brandweerkaart van Fryslân. Dankzij een extra kazerne in Oudega gaat de aanrijtijd in het gebied - nu vaak nog boven de kritische grens van 18 minuten -  straks flink omlaag.

Geen draaiboek

Afgelopen voorjaar gingen 22 inwoners van start met hun opleiding tot brandweerman of -vrouw. Want als de geplande kazerne in 2022 wordt geopend, moet die uiteraard bemenst worden. ‘De bouw van een nieuwe kazerne en aanschaf van materieel is eigenlijk het makkelijkste deel van dit project’, vertelt projectleider Pieter-Jan Schouwstra. ‘Over drie jaar moet er een complete ploeg staan. Dat is de grootste uitdaging’.
(tekst gaat verder onder de foto)

Pieter-Jan Schouwstra en Harm de Boer vertellen in het winternummer van de brandweerkrant over het samenstellen van de nieuwe ploeg en over de tijdelijke kazerne in een boerenschuur aan de rand van Oudega. Lees het hier.

Brandweerkrant

Vier keer per jaar verschijnt de Brandweerkrant van Nederland, met nieuws van en voor de regio's.

Brandweerkrant Juni 2020 Header

Delen