Brede draagproef operationeel uniform succesvol afgerond

  • Nederland
  • 31 juli 2020

Eind mei ontvingen alle 25 veiligheidsregio’s tien kledingpakketten met het nieuwe operationeel uniform van de brandweer. Vier weken lang testten brandweermensen de kleding onder verschillende omstandigheden op pasvorm, functionaliteit en bescherming. Na afloop ontvingen zij een enquête met vragen over hun ervaringen. Van de 250 enquêtes kwamen er 190 ingevuld retour. De hoge respons (76%) en grote hoeveelheid extra input geven blijk van een grote betrokkenheid van het werkveld bij de ontwikkeling van het operationeel uniform en verdere verbetering van het huidige ontwerp. Dat maakt de brede draagproef tot een succes.

Bevindingen

Ondanks de korte periode waarin de draagproef plaatsvond en de hoge temperaturen leverde de draagproef waardevolle inzichten op voor de ontwikkeling van het definitieve ontwerp. Ten aanzien van de uitstraling en de pasvorm is men overwegend positief. Verbeterpunten ten aanzien van de maatvoering en de samenstelling van de stof hebben geleid tot aanpassingen in het definitieve ontwerp. Zo is besloten om de maatrange van de polo’s, softshell en polosweater uit te breiden.

Daarnaast heeft de enquête geleid tot aanpassingsvoorstellen van functionele aspecten zoals de onderverdeling van broekzakken, toevoeging van een sleutelring en aanpassing van de spreeksleutellussen. De kerngroep (brandweervertegenwoordigers) adviseert de stuurgroep hier nader over.

Aanbesteding

Naar verwachting start in september de aanbesteding. De projectplanning wordt de komende periode bijgesteld, dit gebeurt in nauwe samenspraak met de stuurgroep. De projectgroep zet in op een effectieve voortgang van de voorbereiding van de aanbesteding.

Voor meer informatie op deze website: operationeel uniform of neem contact op met je regionale kledingcoördinator of stuur een mail naar: operationeeluniform@ifv.nl

JVF01759 Nieuwe Kleding Brandweer

Eén beeld, één brandweer. In één oogopslag is de brandweer herkenbaar voor burgers en collega-hulpverleners.

Delen