Beschikbaar: Brandweeroptreden nabij elektriciteit

  • Nederland
  • 29 april 2020

Elke veiligheidsregio kan te maken krijgen met incidenten waarbij hoogspanning extra risico’s met zich meebrengt. Het is belangrijk dat we als brandweer weten wat we van de netbeheerder mogen verwachten en vice versa. Daarom is in samenwerking met de energiesector het kennisdocument Brandweeroptreden nabij elektriciteit opgesteld.

Doel is om meer uniformiteit te krijgen in de samenwerking tussen de netbeheerder en de veiligheidsregio bij incidenten waar elektriciteit een complicerende factor is. Het kennisdocument is opgesteld in opdracht van Brandweer Nederland en de definitieve versie is vastgesteld door de Programmaraad Incidentbestrijding. Op basis van dit kennisdocument wordt gewerkt aan een aandachtskaart voor gebruik tijdens een inzet.

Het kennisdocument is, ook voor externe partijen, beschikbaar via Kennisplein van het IFV.

Deze definitieve versie vervangt de concept-handreiking van juli 2017.

Contact

Heb je een opmerking, of wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Odiel Nolet, programmacoördinator Incidentbestrijding.

Delen