Brandweerkerndata 2019

  • Nederland
  • 15 oktober 2020

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt het IFV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, responstijden en PPMO-keuringen. Dit met als doel om trends en ontwikkelingen op landelijke schaal te monitoren.

Op 31 december 2019 telde de Nederlandse brandweer in totaal 23.570 personen in repressieve dienst, waarvan 4.357 beroeps en 19.646 vrijwilligers. Het aantal mannen in repressieve dienst bedroeg 22.243, het aantal vrouwen 1.324. Zij opereerden vanuit 969 kazernes en posten (113 beroeps en 856 vrijwillig). De gemiddelde responstijd in 2019 was 7,8 minuten. In de 25 veiligheidsregio’s werden in totaal 10.216 PPMO-keuringen afgenomen (PPMO =Periodiek Preventief Medisch Onderzoek). De cijfers over 2019 zijn in lijn met die over 2018.


Trots gevoel

‘Het is cruciaal om betrouwbare data te hebben van onze brandweerorganisaties’, zegt voorzitter Tijs van Lieshout van Brandweer Nederland in een reactie op de cijfers. ‘Meten is weten en alleen dan kunnen we gedegen beleid voeren. Het IFV zorgt ervoor dat we tegenwoordig actuele cijfers hebben en dat is super belangrijk. Er spelen namelijk belangrijke thema’s die ons allemaal raken en in de gesprekken hierover mag er geen ruis zijn over de feiten.

Alles overziend geven de cijfers mij een trots gevoel: het aantal kazernes en posten is in Nederland met een totaal van 969 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2018 en het aantal repressieve brandweercollega’s steeg naar 23.570 personen. Belangrijk daarbij te melden is dat ook het aantal vrouwelijke collega’s is toegenomen. Waar gaat het uiteindelijk om? Als mensen onze hulp nodig hebben komen we, en ook nog eens heel snel: in minder dan acht minuten zijn we ter plaatse. Ik vind dat een geweldige prestatie. Dank daarvoor!’

Tijs Van Lieshout 202010

Delen