Brandveiligheidsmaatregelen voor parkeergarages met elektrische voertuigen

  • Nederland
  • 09 juli 2020

Elektrisch aangedreven voertuigen zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Deze voertuigen worden ook geparkeerd en opgeladen, onder meer in parkeergarages. “Het parkeren en opladen brengt een aantal specifieke risico’s met zich mee. De uitgave Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen geeft de brandweer handvatten voor het beperken van en omgaan met de brandveiligheidsrisico’s in parkeergarages”, vertelt lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller.

Elektrische voertuigen gebruiken meestal lithium-ion-batterijen als energieopslag. Branden in deze batterijen hebben een ander brandverloop en een langere brandduur dan branden in conventionele voertuigen. Daarnaast komen bij brandende lithum-ion-batterijen veel brandbare en toxische gassen vrij. Rosmuller: “Deze risico’s dragen eraan bij dat brandbestrijding, zeker in parkeergarages, mogelijk beperkt of helemaal niet kan plaatsvinden.”

Brandpreventieve en repressieve maatregelen

Omdat de ontwikkeling relatief nieuw is, zijn er ook nog geen richtlijnen of regelgeving waaraan parkeergarages in het geval van elektrische voertuigen en laadpunten moeten voldoen. “Toch kun je wel degelijk brandpreventieve en repressieve maatregelen nemen die de brandveiligheid in parkeergarages aanzienlijk verbeteren. In onze publicatie hebben we kennis uit (inter)nationaal literatuuronderzoek vertaald naar bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en repressieve veiligheidsmaatregelen voor verschillende typen parkeergarages”, licht Rosmuller toe.

Gesprek voeren over brandveiligheid

De publicatie is bedoeld voor brandveiligheidsadviseurs en incidentbestrijders van veiligheidsregio’s, maar is ook relevant voor andere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van parkeergarages. De lector sluit af: “Aan de hand van deze uitgave en de mogelijke maatregelen die hierin worden beschreven kunnen de ontwerper van de parkeergarage, de veiligheidsadviseur van de brandweer en de eigenaar/beheerder van de garage met elkaar in gesprek gaan over de brandveiligheid van de parkeergarage.”

Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen

Rapport Brandveiligheid Van Parkeergarages Met Elektrisch Aangedreven Voertuigen 1

Veelgestelde vragen

De Brandweer krijgt regelmatig vragen over de veiligheid van het parkeren en laden van elektrische auto’s in (ondergrondse) parkeergarages. Hier vind je de antwoorden op vragen die vaak worden gesteld.

Waardevolle publicatie

‘Elektrisch rijden wordt steeds populairder en dat brengt tegelijkertijd ook andere nieuwe risico’s met zich mee’, zegt portefeuillehouder Esther Lieben van Brandweer Nederland. ‘Een parkeergarage was altijd een betonnen gebouw waar auto’s op fossiele brandstoffen geparkeerd stonden, nu staan er steeds meer elektrische auto’s binnen en wordt het ook een oplaadplek. Hierdoor zijn de risico’s nadrukkelijk toegenomen en is het moeilijker geworden voor de brandweer om veilig en effectief op te treden. Daarom is het ook noodzakelijk om van tevoren goed na te denken over de maatregelen die genomen kunnen worden om de risico’s zoveel mogelijk in te perken. Doen we dat als overheid niet, dan lopen onze brandweermensen onnodig grote risico’s. De maatregelen in deze nieuwe publicatie van het IFV geven daarvoor goede handvatten en daar zijn we blij mee. Daarnaast is het rapport ook voor een bredere doelgroep zoals eigenaren en exploitanten van parkeergarages interessant. Het toont aan dat je wel degelijk maatregelen kunt nemen die de brandveiligheid in parkeergarages aanzienlijk verbeteren. Dit alles laat onverlet dat we op dit punt ook simpelweg nog regelgeving missen. De technologische ontwikkelingen lopen voor op de regulering via wet- en regelgeving en daarom is deze publicatie ook zo waardevol’.

Esther Lieben 650Px

Vragen?

Vragen over de nieuwe uitgave? Stel ze aan ons!
Wie vragen heeft over de publicatie kan die op woensdagavond 15 juli rechtstreeks stellen. Nils Rosmuller, Ricardo Weewer, Johan van der Graaf en Marcel Koene zijn tussen 20.00 en 21.00 uur live te zien op het YouTube-kanaal van de Brandweeracademie.

Na een korte toelichting op de uitgave door Nils Rosmuller is er ruimschoots de tijd om vragen van kijkers te beantwoorden. Vragen stellen kan via de livechat van YouTube (hiervoor is een YouTube-account nodig).


Delen