Nu beschikbaar

Brancherichtlijn en infographic COVID-19

  • Nederland
  • 29 mei 2020

Iedere branche heeft een brancherichtlijn nodig om te kunnen aantonen op welke wijze zij haar werkzaamheden verricht in de 1,5 meter samenleving. Dit geldt dus ook voor de brandweer. In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) is een brancherichtlijn Brandweer Nederland en infographic COVID-19 voor de brandweer opgesteld. Deze richtlijn geeft brandweerorganisaties richting en biedt handvatten bij de organisatie van hun bedrijfsvoering in de 1,5 meter samenleving.

Voor kantoorwerkzaamheden gelden de richtlijnen van het RIVM, zoals voor alle andere kantoororganisaties. Sommige werkzaamheden wijken af. Voorbeelden hiervan zijn het bestrijden van incidenten en praktijksimulaties van incidenten in het opleidingstraject, het oefenprogramma van brandweermensen en het examineren. Op deze werkzaamheden, overigens in onze branche regulier, zijn deze uitvoeringsrichtlijnen opgesteld.

Actualisatie

Deze brancherichtlijn geeft de werkwijze weer gebaseerd op de maatregelen die op 15 mei 2020 van kracht waren. Aanpassing van de maatregelen, versoepeling of een verdere beperking van de vrijheden, heeft effect op deze werkwijze. Het voorstel is om na een aankondiging van de aanpassing van maatregelen dit document te actualiseren aan de komende situatie.

Delen