Blog Ricardo Weewer

Branden kun je ook met vier mensen blussen, of zelfs met twee. Toch?

  • Nederland
  • 08 oktober 2020

Tot voor kort ontbrak een brandweerkundig fundament voor het bepalen van de slagkracht van een tankautospuit. Met de Basisprincipes van brandbestrijding is er nu wél een basis om deze slagkracht vast te stellen, blogt lector Ricardo Weewer.

De uitspraak die als titel bovenaan deze blog staat, hoor ik tegenwoordig vaak in de discussie over de slagkracht van een tankautospuit en variabele bezetting. Er bestaan hierover vele meningen. "Een brandweerkundige basis ontbreekt, zelfs voor de TS6", wordt vaak als argument vóór of tegen ingebracht. In mijn eerste blog van het drieluik over de Basisprincipes van brandbestrijding ging ik in op de basisprincipes als vernieuwd brandweerkundig fundament. In deze tweede blog gebruik ik dat vernieuwde brandweerkundige fundament om de slagkracht van een tankautospuit te bepalen. We kunnen dan een relatie leggen tussen de (keuze voor een bepaalde) slagkracht en het maximale brandscenario dat kan worden bestreden, in termen van brandomvang en redding van eventuele slachtoffers. Een waarschuwing vooraf is op z'n plaats: het wordt een beetje technisch, maar soms ontkom je er niet aan: brandweerkunde is nu eenmaal een vak.

Variabele voertuigbezetting

Variabele voertuigbezetting is enige jaren geleden bedacht, omdat er ook klussen zijn die je best met minder mensen aan kunt, zoals deuren openen, buitenbrandjes blussen en hulpverleningsklusjes. Bij de invoering ontstond er echter een knelpunt. Want waar lag dan de grens, en als je er beleid op gaat maken: hoe moet dat dan? Het 'maatscenario' werd bedacht en vastgelegd in het landelijk kader uitruk op maat. Naar een woningbrand moet altijd worden uitgerukt met een bezetting van 6 mensen. Die mogen ook in meer voertuigen komen, maar moeten dan wel tegelijkertijd aankomen (in de praktijk blijkt dat trouwens erg lastig uitvoerbaar). Uit de evaluatie van het landelijk kader uitruk op maat (dat binnenkort gepubliceerd wordt) blijkt dat de meeste korpsen de variabele bezetting vooral gebruiken om sneller uit te kunnen rukken als er niet (snel genoeg) zes mensen aanwezig (kunnen) zijn. De vraag is dan: wat kan je met minder dan zes mensen? In feite is dat eenvoudig te beredeneren: als je de werkwijzen en materialen constant houdt, dan kan je met minder mensen minder doen dan je gewend was. Dat is niet erg, als je dan ook taken weglaat, de mensen daarvoor opleidt en oefent, als de consequenties ervan helder zijn en je die accepteert.

Basisprincipes als uitgangspunt

Nu de Basisprincipes van brandbestrijding zijn vastgesteld, kunnen we vanuit dit fundament verder bouwen aan op feiten gebaseerde uitgangspunten voor de brandbestrijding. Zo kunnen we, gebaseerd op brandweerkundige kennis, onderzoek over standaardscenario's en gevalideerde professionele praktijkscenario's, iets zeggen over de (on)mogelijkheden van repressief optreden en over het effect van een knip in opleidingen en taken bij brandbestrijding. We benaderen het thema dus niet vanuit de statistiek, maar vanuit wat er kan en nodig is.

Lees verder

(Bron: www.ifv.nl)

Delen