Flexibel bijscholingsprogramma voor instructeurs

  • Nederland
  • 05 februari 2020

Vorig jaar is de leergang Instructeur herzien. Als aanvulling hierop is er een programma blijvende vakbekwaamheid voor instructeurs ontwikkeld. Het programma bestaat uit zes lessen (met bijbehorend materiaal) die regio's zelf naar eigen inzicht kunnen verzorgen en is nu beschikbaar in de ELO Brandweer.

Met de komst van de herziene leergang Instructeur is een aantal nieuwe didactische thema's geïntroduceerd, zoals blended leren, toetsen en beoordelen en moderne didactiek. De nieuwe lichting instructeurs beschikt zo over kennis en vaardigheden die aansluiten bij de nieuwe manier van lesgeven in andere, al herziene leergangen, zoals Manschap en Bevelvoerder. Zittende instructeurs beschikken misschien nog niet over deze kennis en vaardigheden of zijn benieuwd hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. Voor hen is het programma blijvende vakbekwaamheid ontwikkeld.

Efficiënt en praktijkgericht

Met het programma kunnen instructeurs op een efficiënte, praktijkgerichte en aantrekkelijke manier worden bijgeschoold. Het programma – in de vorm van een studieroute –  staat in de ELO Brandweer (folder IFV > Catalogus > E-modules & Opleidingsdocumenten > Blijvende vakbekwaamheid instructeur).
Het IFV heeft de bijscholing ontwikkeld in samenwerking met het platform Vakbekwaam Blijven, in opdracht van de Programmaraad Vakbekwaamheid en Kennis van Brandweer Nederland.

Vijf didactische thema's

De bijscholing is opgebouwd rondom vijf thema's:

  • Moderne didactiek
  • Activerend onderwijs
  • Toetsen en beoordelen
  • Begeleiden van deelnemers en groepen
  • Creatief en innovatief lesgeven.

Flexibele opzet

Op uitdrukkelijk verzoek van de regio's en het platform Vakbekwaam Blijven is het programma flexibel in te richten. Elke regio kan samen met de instructeurs bepalen welke thema's van meerwaarde zijn. Zo kan per regio (en eventueel per instructeur) een (individueel) bijscholingsprogramma worden samengesteld.

Vragen of meer informatie?

Neem hiervoor contact op met Wendy van Middelkoop, decaan Leiderschap en organisatie, e-mail instructeur@ifv.nl.

Vakbekwaamheid

Oefenen en opleiden doen we op veel verschillende manieren, maar wel met hetzelfde doel: vakbekwaam worden en blijven. Warm of koud, samen of individueel, op locatie of vanuit huis, digitaal of klassikaal.

Brandweeronderwijs

Delen