Basisprincipes van brandbestrijding: terug naar de branddriehoek

  • Nederland
  • 05 november 2020

Met de basisprincipes stoffen we dingen die we eigenlijk al wisten weer af en maken we ze eenvoudiger. Onderzoeker brandbestrijding Edward Huizer: ‘Doordat we het RSTV-model hebben vereenvoudigd en weer hebben teruggebracht naar de branddriehoek, is het veel makkelijker toe te passen in de praktijk.’

‘Een van de dingen die we misschien vergeten zijn of waar we in de loop van de tijd misschien wat gemakzuchtig in zijn geworden, is het toepassen van de branddriehoek (brandstof, zuurstof en temperatuur)’, vertelt lector Brandweerkunde Ricardo Weewer. ‘Met name die zuurstofkant is van groot belang, en die moeten we in ere herstellen. Zuurstoftoevoer beperken is een manier om brand te blussen of op z’n minst te beperken. Geen zuurstof, geen brand.’ In het filmpje wordt uitgelegd hoe je de branddriehoek weer makkelijk kunt gebruiken, als je voor de deur van een gebouw staat waar brand is en je de brand wilt gaan bestrijden.

Rook is brandstof

Edward Huizer: ´Tegenwoordig weten we veel meer over rook. We hebben geconstateerd dat er veel meer brandbare gassen vrijkomen dan vroeger. Dat maakt het verkennen een stuk eenvoudiger. Wanneer we nu rook zien, kunnen we ervan uitgaan dat het brandstof is. En daarmee kunnen we het RSTV-model (R= rook, S = stroming, T= temperatuur, V= vlammen) echt klein en compact maken en terugbrengen tot de branddriehoek.’

Maand van de basisprincipes van brandbestrijding

Deze kennisclip is onderdeel van in totaal vier clips, die we de komende weken delen. De hele maand november besteden het IFV en Brandweer Nederland uitgebreid aandacht aan de Basisprincipes van brandbestrijding. De basisprincipes bestaan uit vijf eenvoudige en praktische vuistregels voor het veilig en effectief bestrijden van gebouwbranden. Ze zijn twee jaar geleden geïntroduceerd en vorig jaar vastgesteld door de Programmaraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland.

Volg ons op www.basisprincipesvanbrandbestrijding.nl

Delen