‘Mooie handvatten voor incidentbestrijders’

  • Nederland
  • 18 november 2020

‘De Basisprincipes van brandbestrijding bieden mooie handvatten om ons werk op straat goed uit te kunnen voeren. Ze geven vorm en inhoud aan de brandbestrijding’, vertelt Esther Lieben, voorzitter Programmaraad Incidentbestrijding.

‘De Basisprincipes zijn door de Programmaraad Incidentbestrijding vastgesteld. We hebben hiermee goede handelingsperspectieven die wetenschappelijk zijn onderbouwd. Daarmee kunnen we aan de slag in de regio’s’, geeft Esther Lieben aan.

Mooie initiatieven

Veel regio’s zijn, ieder op hun eigen manier, bezig met de implementatie van de Basisprincipes van brandbestrijding. Er zijn veel mooie initiatieven die ook voor andere regio’s bruikbaar zijn. Op www.basisprincipesvanbrandbestrijding.nl kunnen (brandweer)collega’s informatie halen én brengen.

Maand van de basisprincipes van brandbestrijding

De hele maand november besteden Brandweer Nederland en het IFV uitgebreid aandacht aan de Basisprincipes van brandbestrijding. De basisprincipes bestaan uit vijf eenvoudige en praktische vuistregels voor het veilig en effectief bestrijden van gebouwbranden. Ze zijn twee jaar geleden geïntroduceerd en vorig jaar vastgesteld door de Programmaraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland.

Volg ons op www.basisprincipesvanbrandbestrijding.nl

Delen