Blog: specialistische brandbestrijding, hoe dan?

  • Nederland
  • 20 november 2020

Deze vraag is de laatste tijd erg actueel. 'Is er een onderscheid mogelijk tussen basis- en specialistische brandbestrijding? En kunnen de basisprincipes hierbij helpen?', blogt lector Ricardo Weewer.

Al langere tijd bestaat het beeld dat de opleidingen voor brandweermensen te zwaar zijn, dat er te veel ballast is en het te lang duurt voordat mensen kunnen worden ingezet voor brandbestrijding en hulpverlening. De vraag is of alle brandweermensen alles moeten kunnen en er niet naar risico kan worden gedifferentieerd. Om te kunnen voldoen aan Europese wet- en regelgeving buigt een denktank zich over de vraag of er een onderscheid mogelijk is tussen basis- en specialistische brandbestrijding. In deze blog, de laatste van een drieluik over de toepassing van de Basisprincipes van brandbestrijding, gebruik ik de basisprincipes als brandweerkundig fundament om aan deze discussie richting te geven.

Basisprincipes als uitgangspunt

Nu de Basisprincipes van brandbestrijding zijn vastgesteld, kunnen we vanuit dit fundament verder bouwen aan de op feiten gebaseerde uitgangspunten van de brandbestrijding. Zo kunnen we, gebaseerd op brandweerkundige kennis, onderzoek en gevalideerde professionele praktijk, meer zeggen over de slagkracht van een tankautospuit, over standaardscenario's, over (on)mogelijkheden van repressief optreden én over het effect van een knip in opleidingen en taken bij brandbestrijding (taakdifferentiatie).

Eenvoudig en eenduidig voor iedereen

Al langere tijd wordt binnen de brandweer gesproken over de zwaarte van de opleidingen en de hoeveelheid kennis die mensen moeten hebben voor elk onderdeel van het vakgebied. Een van de doelen van de ontwikkeling van de basisprincipes was om hieraan tegemoet te komen. De franje eraf, en alleen leren wat je echt in de praktijk kan gebruiken en nodig hebt. Geen moeilijke fenomenen en termen. Een harde reset, back to basics. Voor elke brandweermens geldt dezelfde brandweerkundige basis. Branden zijn overal hetzelfde en kijken niet of er vrijwilligers komen om ze te blussen of beroeps. In die zin is er al een hele slag gemaakt om het vak weer behapbaar te maken.

Lees verder op de website van het IFV.

Delen