Bijscholingsprogramma basisprincipes voor manschappen

  • Nederland
  • 26 november 2020

De leergang Manschap is het afgelopen jaar herzien. ´De grootste verandering is dat de Basisprincipes van brandbestrijding nu deel uitmaken van de lesstof. Om deze kennis ook over te dragen aan zittende manschappen is een vakbekwaamheidsprogramma ontwikkeld. De regio’s kunnen dat naar eigen inzicht invullen´, vertelt Jaap Molenaar, decaan Incidentbestrijding bij de Brandweeracademie.

Het programma bestaat uit een studieroute in de ELO Brandweer met vakbekwaamheidsadviezen, lesplannen, e-modules en andere leermiddelen. Er zijn vier bijeenkomsten voorzien, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

  1. Basisprincipes van brandbestrijding
  2. Offensieve en defensieve buiteninzet
  3. Laag voortbewegen
  4. Offensieve en defensieve binneninzet.

Jaap Molenaar: ´Ter voorbereiding op de bijeenkomsten nemen de deelnemers de theorie uit de leergang door. Verder sluiten de bijeenkomsten zo veel mogelijk aan bij de al aanwezige kennis en kunde van de ervaren manschappen.´

Flexibel en efficiënt

Het IFV heeft de bijscholing ontwikkeld in samenwerking met het platform Vakbekwaam Blijven, in opdracht van de Programmaraad Vakbekwaamheid en Kennis. Het was de uitdrukkelijke wens van de veiligheidsregio’s en het platform om het programma flexibel in te richten. ´Dat betekent dat elke veiligheidsregio samen met de zittende manschappen bepaalt welke thema’s van meerwaarde zijn. Zo kan per regio (en eventueel per manschap) een (individueel) bijscholingsprogramma worden samengesteld´, legt Jaap Molenaar uit.

Vragen of meer informatie?

Neem hiervoor contact op met Jaap Molenaar, e-mail manschapa@ifv.nl. De afdeling Vakbekwaamheid van je eigen veiligheidsregio kan toegang geven tot de studieroute in de ELO Brandweer.


Maand van de basisprincipes van brandbestrijding

De hele maand november besteden Brandweer Nederland en het IFV uitgebreid aandacht aan de Basisprincipes van brandbestrijding. De basisprincipes bestaan uit vijf eenvoudige en praktische vuistregels voor het veilig en effectief bestrijden van gebouwbranden. Ze zijn twee jaar geleden geïntroduceerd en vorig jaar vastgesteld door de Programmaraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland.

Volg ons op www.basisprincipesvanbrandbestrijding.nl

Delen