Een andere kijk op vrijwilligheid

  • Nederland
  • 21 februari 2020

Vrijwilligheid. Het is op zijn zachtst gezegd een hot topic de laatste tijd. Het huidige stelsel van vrijwilligheid staat onder druk. Zoals in diverse media te lezen is, maakt Europese wetgeving het noodzakelijk een en ander te versnellen. Los van de juridische discussie zetten wij al heel lang in op het thema vrijwilligheid. Daarom lopen er twee trajecten: een gericht op het juridische vraagstuk (denktank) en het andere gericht op het brede vraagstuk van vrijwilligheid in het algemeen (programma Vrijwilligheid).

Op 26 maart willen we je graag bijpraten over deze ontwikkelingen tijdens het event Een andere kijk op vrijwilligheid. Noteer deze datum dus alvast in je agenda! De denkrichting van de denktank is inmiddels bekend. Maar wat betekent dit voor ons unieke en robuuste vrijwilligersstelsel, de positie van de vrijwilliger en wat verandert er op de werkvloer?

Programma

In het ochtendprogramma gaan we dieper in op de aard van het vraagstuk vrijwilligheid. Dit bestaat uit een juridisch deel (rechtspositie vrijwilliger) en een fundamenteel deel (werven en beschikbaarheid van vrijwilliger). De oplossing op beide vraagstukken ligt in een andere kijk op vrijwilligheid. Samen met
organisatie veranderkundige Thom Verheggen en hoogleraar vrijwilligheid Lucas Meijs nemen we het vraagstuk onder loep, kijken we waar de angels zitten, waar de kansen en hoe je de vrijwillige energie in je organisatie vasthoudt.

In het middagprogramma delen we de best practices en pilots uit verschillende regio’s met je. Hoe gaan zij om met thema’s als taakdifferentiatie, werven van vrijwilligers, diversiteit in opleidingseisen, etc. Wat kunnen we leren van elkaars aanpak en hoe verhoudt dit zich tot de eigen uitdagingen in de regio?
We proberen handvatten en inzichten te geven hoe je in je eigen regio aan de slag kunt gaan met dit complexe vraagstuk.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Binnenkort wordt er meer bekend over het programma, de sprekers en de deelsessies.

Voor wie is deze dag?

Deze dag is voor iedereen die met vrijwilligheid te maken heeft: vanuit je programma, project en/ of netwerk of vanuit je functie als leidinggevende, beleidsadviseur, P&O, regionaal commandant, communicatie-adviseur, woordvoerder, etc.


* Het programma Vrijwilligheid is ingericht door het Veiligheidsberaad en wordt samen met Brandweer Nederland, JenV, de VBV en het IFV uitgevoerd.

Logo's Programma Vrijwilligheid

Vrijwilligheid

In elk dorp en stad stond de gemeenschap vroeger garant voor het leveren van vrijwilligers aan het plaatselijke korps. Maar de samenleving verandert.

Vrijwilligheid_masker-1280x720.jpg

Delen