Nu beschikbaar

Aangepaste versie Brancherichtlijn en infographic COVID-19

  • Nederland
  • 01 juli 2020

Iedere branche heeft een brancherichtlijn nodig om te kunnen aantonen op welke wijze zij haar werkzaamheden verricht in de 1,5 meter samenleving. Dit geldt dus ook voor de brandweer. In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) is in mei een brancherichtlijn Brandweer Nederland en infographic COVID-19 voor de brandweer opgesteld. Deze richtlijn geeft brandweerorganisaties richting en biedt handvatten bij de organisatie van hun bedrijfsvoering in de 1,5 meter samenleving.

Voor kantoorwerkzaamheden gelden de richtlijnen van het RIVM, zoals voor alle andere kantoororganisaties. Sommige werkzaamheden wijken af. Voorbeelden hiervan zijn het bestrijden van incidenten en praktijksimulaties van incidenten in het opleidingstraject, het oefenprogramma van brandweermensen en het examineren. Op deze werkzaamheden, overigens in onze branche regulier, zijn deze uitvoeringsrichtlijnen opgesteld.

Belangrijkste wijzigingen

Deze aangepaste brancherichtlijn geeft de werkwijze weer gebaseerd op de maatregelen die sinds 1 juli 2020 van kracht zijn. De belangrijkste wijzigingen zitten bij het vakgebied Vakbekwaamheid. Een voorbeeld hiervan is dat weer kan worden gedoucht na opleidings- en oefenactiviteiten. Voor het vakgebied Risicobeheersing geldt dat een aantal activiteiten weer kunnen worden hervat, zoals het organiseren van fysieke bijeenkomsten mits aan de geldende voorwaarden kan worden voldaan. Voor het vakgebied Incidentbestrijding zijn er geen wijzigingen.

Delen