Nu beschikbaar

Aangepaste versie Brancherichtlijn COVID-19

  • Nederland
  • 22 september 2020

In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) is in mei een brancherichtlijn Brandweer Nederland en infographic COVID-19 voor de brandweer opgesteld. Deze richtlijn geeft brandweerorganisaties richting en biedt handvatten bij de organisatie van hun bedrijfsvoering in de 1,5 meter samenleving. Per 1 juli is deze brancherichtlijn aangepast op basis van de destijds door het kabinet afgekondigde versoepelingen. Nu regionaal de maatregelen weer moeten worden aangescherpt, is er een nieuwe, regionaal te hanteren versie ontwikkeld.

In de aangepaste versie brancherichtlijn Brandweer Nederland zijn de ‘lessons learned’ binnen vakbekwaamheid, en dan vooral het afnemen van examens, verwerkt. Als er geen nadere maatregelen in jouw regio worden getroffen, blijft de brancherichtlijn van 1 juli van kracht.

Aanpassingen examinering

Op het gebied van examinering voor bevelvoerder, pompbediende en manschap is de richtlijn voor het aanrijden naar het incident met de tankautospuit aangepast. Het is niet noodzakelijk om de volledige bemensing in de tankautospuit te vervoeren. Belangrijk is dat de tankautospuit op de juiste locatie wordt gezet voor verdere examinering. De kandidaten kunnen zelf lopend naar het examenobject gaan zodat er minder mensen tegelijk in een voertuig zitten. Een andere wijziging op het gebied van examinering is de toevoeging van een pauze voor mensen die op een dag twee praktijkopdrachten moeten uitvoeren. In verband met het uitnodigingsbeleid was de pauze in de vorige brancherichtlijn geschrapt. Deze aanpassingen zijn eerder al door een separaat schrijven met opleiders en examinatoren gedeeld, en nu verwerkt in de brancherichtlijn.

Aanpassing incidentbestrijding

De aangepaste brancherichtlijn biedt de regio’s de handreiking om voor incidentbestrijding maatregelen aan te scherpen indien dit noodzakelijk is vanwege toename van het aantal besmettingen.

Infographic

De infographic is niet gewijzigd omdat het een landelijke richtlijn betreft. De regio’s kunnen op basis van de landelijke inforgraphic een eigen versie maken om recht te kunnen doen aan de regionale verschillen.

Delen