Aandachtskaart Veilig optreden nabij elektriciteit

  • Nederland
  • 06 juli 2020

De energietransitie is volop gaande. Elektriciteit speelt daarin nu en in de toekomst een grote rol. Met het oog hierop is dit voorjaar het kennisdocument Brandweeroptreden nabij elektriciteit verschenen. Op basis van dit kennisdocument heeft de Brandweeracademie een aandachtskaart ontwikkeld, voor gebruik tijdens een inzet.

De aandachtskaart gaat in op de inzetprocedure bij:

  • transport van elektriciteit
  • distributie van elektriciteit (inclusief spoor)
  • gebruik van elektriciteit (zoals thuis of bij zonnepanelen).

Webinar Veilig repressief optreden bij incidenten met elektriciteit

Lector Nils Rosmuller en Michaël Bertels van Veiligheidsregio Brabant-Noord verzorgden op 30 juni een webinar over het brandweeroptreden nabij elektriciteit. Bekijk het webinar terug op het YouTube-kanaal van de Brandweeracademie.
(tekst gaat onder de video verder)

Kennisdocument Brandweeroptreden nabij elektriciteit

Het kennisdocument Brandweeroptreden nabij elektriciteit is opgesteld door Brandweer Nederland, in samenwerking met de energiesector en het IFV. Doel van de uitgave is om meer uniformiteit te krijgen in de samenwerking tussen de netbeheerder en de veiligheidsregio bij incidenten waar elektriciteit een complicerende factor is.

Delen