52e voltijdopleiding Brandweerofficier van start

  • Nederland
  • 08 september 2020

Op 7 september 2020 is de 52e voltijdopleiding Brandweerofficier van start gegaan. De 15 deelnemers uit 12 regio’s kwamen maandag voor het eerst bij elkaar op de Brandweeracademie in Arnhem. De komende achttien maanden worden zij breed opgeleid tot brandweerofficier.

De eerste week van de opleiding staat in het teken van kennismaking. Hierbij horen een uitleg over de opbouw van de opleiding en een meerdaags programma met teambuildingsactiviteiten. De lessen starten op 14 september aanstaande. Het programma voor het komende anderhalf jaar is gevarieerd: lesweken met theorie- en praktijklessen, trainings- en vormingsweken, opdrachten, (buitenland)stages en examenweken wisselen elkaar af.
(tekst gaat onder de foto verder)

Zin in de uitdaging

De voltijdopleiding wordt gefaciliteerd door de Brandweeracademie. De deelnemers hebben na een intensief selectietraject een aanstelling gekregen bij een veiligheidsregio. Na een succesvolle afronding van de opleiding gaan ze daar goed voorbereid aan de slag. De veiligheidsregio’s die dit keer meedoen zijn: Zuid-Limburg, Amsterdam-Amstelland, Zuid-Holland Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, Haaglanden, IJsselland, Kennemerland, Twente, Gooi en Vechtstreek, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Noord-Holland Noord. De deelnemers zijn enthousiast en hebben veel zin in de uitdaging die ze te wachten staat!

Start in bijzondere tijd

De start van de opleiding is, natuurlijk in verband met corona, iets anders dan andere jaren. IJle Stelstra, Algemeen Directeur van het IFV: ‘We zijn als IFV trots dat we vandaag in samenwerking met de regio’s kunnen starten met de 52e officiersopleiding. Zeker gezien de tijd waarin we leven is het extra prettig dat de 15 studenten live kunnen starten bij de Brandweeracademie. We wensen hen veel studieplezier en succes toe!.’

Delen