In gesprek met vrijwilligers en management

Vrijwilligheid: kansen, knelpunten en oplossingen

  • Nederland
  • 15 oktober 2019

Voor de toekomst van vrijwilligheid is het van belang om landelijk inzicht te krijgen in de ervaren problematiek rondom vrijwilligheid. En mogelijke richtingen om nu en in de toekomst vrijwilligheid binnen de brandweer te behouden. Om dat te bereiken, bezoekt de Brandweeracademie in opdracht van het landelijke Programma Vrijwilligheid alle 25 regio’s en gaat ze in gesprek met zowel vrijwilligers als management.

Karin Dangermond, één van de onderzoekers: ‘We gaan in alle 25 veiligheidsregio’s in gesprek met zowel vrijwilligers als het management. Onze gesprekken gaan over ervaringen met betrekking tot positieve punten en knelpunten die worden ervaren met betrekking tot het vinden, binden en boeien van (toekomstige) vrijwilligers. Ook willen we graag weten hoe er gedacht wordt over mogelijke oplossingen voor de knelpunten. Deze informatie halen wij in iedere regio op door middel van groepsgesprekken. We voeren in iedere regio meerdere groepsgesprekken met alleen vrijwilligers en een groepsgesprek met alleen het management.’

Inzichten

‘Inmiddels zijn we in acht regio’s geweest en de bezoeken aan de andere regio’s staan gepland’, vervolgt Karin. ‘De gesprekken leveren nu al interessante inzichten op, niet alleen voor ons als onderzoeker maar ook voor bijvoorbeeld de vrijwilligers zelf. Geregeld vertellen vrijwilligers mij dat ze het waardevol vinden om in de groepsgesprekken ervaringen uit te wisselen met andere vrijwilligers. Ervaringen met betrekking tot het vinden, binden en boeien van vrijwilligers kunnen namelijk per post flink verschillen.’

Lopend vuurtje

‘Daarnaast heb ik gemerkt dat het vaak niet bij dit ene groepsgesprek blijft. Vrijwilligers nemen de onderwerpen mee naar hun post om vervolgens ook onderling te bespreken. Kortom: het gaat als een lopend vuurtje. De gesprekken met het management vormen een mooie aanvulling op de gesprekken met de vrijwilligers. Zo bespreken we onder andere wat de veiligheidsregio’s op dit moment doen om hun knelpunten en uitdagingen op te lossen. Als alles volgens plan verloopt, dan zijn we in de eerste helft van 2020 in alle regio’s geweest en leveren we in de zomer ons onderzoeksrapport op’, besluit Karin.


Ronald KraanWerk in uitvoering

Lees ook het interview met Ronald Kraan: Werk in uitvoering: Vrijwilligheid

 

Vrijwilligheid

In elk dorp en stad stond de gemeenschap vroeger garant voor het leveren van vrijwilligers aan het plaatselijke korps. Maar de samenleving verandert.

Vrijwilligheid_masker-1280x720.jpg

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Delen