Vrijwilligheid: leren van buitenlandse korpsen

  • Nederland
  • 08 april 2019

Goede ervaringen, knelpunten en oplossingen voor vrijwilligheid binnen de brandweer. Daarover gaan collega’s uit vijftien landen met elkaar drie dagen lang in gesprek. ‘Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze repressieve brandweer. Maar de samenleving verandert en het kost verschillende regio’s steeds meer moeite om voldoende vrijwilligers te werven en te behouden’, licht Fred Heerink toe.

Fred Heerink is portefeuillehouder van het landelijke programma Vrijwilligheid en gaat de komende jaren met diverse vraagstukken rondom vrijwilligheid aan de slag. Een van de activiteiten is ervaringen ophalen en leren van de landen om ons heen. Want in veel landen zijn vrijwilligers de basis van de brandweer en lopen ze tegen dezelfde knelpunten aan als in Nederland. Daarom is er van 8 tot en met 10 april een Exchange of Experts in Amsterdam.
(tekst gaat onder de foto verder)

Experts uit verschillenden landen zitten om tafel

Ook nationaal

Fred Heerink: ’We gaan met collega’s uit het buitenland in gesprek over de positie van de vrijwilligers, de voordelen en knelpunten van vrijwillige brandweerzorg en de good practices. Maar niet alleen in het buitenland zijn er goede ideeën en ervaringen. Ook in onze eigen regio’s wordt veel gedaan om vrijwilligheid binnen de brandweer een nieuwe impuls te geven. Daarom gaan we ook vanaf april tot eind dit jaar alle regio’s langs, onder andere om ervaringen van vrijwilligers zelf op te halen.’ De Brandweeracademie (van het IFV) organiseert de Exchange of Experts en zal ook in ons eigen land de ervaringen ophalen voor het programma Vrijwilligheid. Ricardo Weewer vertelt daarover: ‘Er is nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar vrijwilligheid bij de brandweer. Het vergroten van de kennis over vrijwilligheid bij de brandweer is, na het Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel (2017), een belangrijke (volgende) stap. Enerzijds om de inzet van vrijwilligers bij de brandweer te behouden en anderzijds om een robuust en toekomstbestendig brandweerstelsel gebaseerd op vrijwilligheid te bewerkstelligen.’

Programma Vrijwilligheid

Op 8 juni 2018 heeft het Veiligheidsberaad opdracht gegeven aan de Raad van Brandweercommandanten om een programma Vrijwilligheid te starten in samenwerking met de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het programma moet in de komende vier jaar leiden tot:

  • een betere inzet van vrijwilligers
  • bevordering van continuïteit van de inzet van vrijwilligers binnen het huidige bedrijfsmodel
  • bevorderen van het behoud van vrijwilligheid voor de brandweer in de toekomst

Het Programma Vrijwilligheid is een van de onderwerpen van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg.

Vrijwilligheid

In elk dorp en stad stond de gemeenschap vroeger garant voor het leveren van vrijwilligers aan het plaatselijke korps. Maar de samenleving verandert.

Vrijwilligheid_masker-1280x720.jpg

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Delen