Vernieuwde handreiking

Hittestress: een serieus risico

  • Nederland
  • 17 juli 2019

Voor veel mensen is het een goede zomer als de temperaturen tropisch zijn. Maar werken onder tropische omstandigheden is niet zonder gevaren. Zeker als je in je werk ook nog eens te maken hebt met brandbestrijding, zwaar werk en persoonlijke beschermingsmiddelen. Hittestress is een serieus risico, waarvoor binnen de brandweer al de nodige aandacht is. De vernieuwde handreiking Omgaan met warmte en hitte helpt een handje.

Vorig jaar verscheen de handreiking Omgaan met warmte en hitte. Hierin is veel aandacht voor hitte gerelateerde aandoeningen: wat de oorzaken zijn en ook hoe je ze kunt voorkomen. De vakgroep Arbeidsveiligheid van Brandweer Nederland en het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid van het IFV hebben de handreiking op een aantal punten aangevuld en verbeterd.

Collega in nood

Er is met name meer informatie opgenomen over hoe je hittestress bij een collega herkent en welke maatregelen je kunt nemen als je bij een collega (een vermoeden van) hittestress constateert. ‘Arbeidsveiligheid geven we op tal van manieren vorm en is een heel belangrijk onderwerp. Belangrijk aspect is tijdens het werk ook simpelweg de vanzelfsprekende aandacht voor collega’s in nood. Bijvoorbeeld als gevolg van hittestuwing. Het is belangrijk te weten hoe je dan je collega moet helpen’, reageert Esther Lieben, portefeuillehouder Arbeidsveiligheid namens de Raad van Brandweercommandanten.


Zie ook: Pas op voor hittestuwing

Handreiking omgaan met warmte en hitte

Blootstelling aan warmte kent risico's voor de gezondheid op korte en lange termijn. In deze handreiking, gaan we in op de gezondheidsrisico's op de korte termijn. 

Omgaan-met-warmte-en-hitte.jpg

FNV Hittestress Calculator

De Hittestress Calculator geeft een globale indicatie van de risico's die je loopt

Veilig en gezond werken

Wil je meer weten over arbeidsveiligheid bij de brandweer? Kijk dan bij Veilig en gezond werken.

Flevoland-arbeidshygiene-3.jpg
Werken in de hitte Werken in de hitte

Algemeen

  • Zorg voor een goede algemene gezondheid
  • Zorg voor een goede fysieke fitheid
  • Wees inzetgereed als je dienst, of uitruk begint
  • Zorg ervoor dat je de tekenen van hittestuwing kent en herkent, niet alleen bij jezelf, maar ook bij je collega’s
  • Zorg voor een goed gewassen en onder houden pak door het te controleren bij aanvang dienst en na afloop iedere uitruk

Delen