‘Speerpunten uitvoeringsagenda gedeeld’

Brandweer bereidt zich voor op de toekomst

  • Nederland
  • 22 maart 2019

‘Over enkele jaren willen we verhalen kunnen vertellen over hoe we als brandweermens en als brandweerorganisatie zijn meegegroeid in een tijdperk waarin de samenleving sterk aan verandering onderhevig is. Een revolutie is daarvoor niet nodig, maar elke dag werken aan een nieuwe toekomst is absolute noodzaak: liever morgen dan overmorgen.’ Aan het woord is voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland die brandweercollega’s uit het hele land enthousiasmeerde over de 36 lopende trajecten van de uitvoeringsagenda van de brandweer.

Vele aanwezigen nemen aan deze beweging al deel of zijn nieuwsgierig geworden naar de trajecten. Wevers doet daarom een oproep aan zijn collega’s: ‘Als je vooruit wil komen, zal je niet alleen moeten weten wat er in de wereld gaat gebeuren, maar vooral ook waar de kracht van de brandweer ligt. Maak daarom nader kennis met elkaar, leg verbinding met mensen die je nog niet kent en ontdek de samenhang tussen de trajecten. Ga met elkaar in gesprek over de gekozen koers en welke rol jij hierin kunt nemen. Zo werken we samen aan een goede brandweerzorg voor de toekomst.’

Brandweer over morgen

Wevers zet de ontwikkelingen nog even in historisch perspectief. ‘Een brandweerorganisatie die zich wil vernieuwen, moet zich goed voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving. Met dit vertrekpunt startten we tien jaar geleden een strategische reis naar de toekomst om te bezien met welke maatschappelijke ontwikkelingen we rekening moesten houden om Nederland veilig te houden. We zagen grote uitdagingen op het gebied van energie, leefmilieu, mobiliteit en veiligheid en hebben met onze visie Brandweer over morgen hierop in 2010 een passend antwoord geformuleerd. Een nieuwe koers die veel van onze organisatie vraagt, namelijk stoppen met het verbeteren van het bestaande en starten met vernieuwen. We zeulden namelijk een kruiwagen met ons mee waarin iedereen naar eigen goeddunken stenen had gegooid. De kruiwagen was zo zwaar dat hij bijna niet meer te verplaatsen was. Met brandweer over morgen konden we zelf weer bepalen wie welke stenen in onze kruiwagen gooit’, zegt Wevers.

Focus

Jaren later hebben we de trends van toen opnieuw tegen het licht gehouden. Conclusie: de toekomst is al begonnen. Wevers: ‘De samenleving verandert in zo'n hoog tempo, dat een nieuwe werkelijkheid ontstaat. De koers die we met Brandweer over morgen hebben ingezet, is nog steeds de juiste, maar vraagt wel om een actualisatie van onze brandweeragenda. Met de nieuwe landelijke agenda brandweerzorg 2018 - 2022 hebben we voor de komende vijf jaar een realiseerbare strategie geformuleerd. Aan de hand van de 36 trajecten pakken we de invoering van noodzakelijke vernieuwingen voor de eerstkomende jaren op. Want regeren is vooruitzien’.

 

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Delen