Veel aandacht voor succesvolle redding

  • Nederland
  • 10 december 2019

Het incident in Coevorden, waarbij een vijf jarig jongetje uit het puin werd gered door brandweercollega’s uit Coevorden en Schoonebeek met assistentie van de STH-teams Noord en Oost, heeft in de media volop aandacht gekregen. Een greep uit de items en artikelen:

Specialisme Technische Hulpverlening (STH)

Bij incidenten waar kennis, technieken/of materialen in de basisbrandweerzorg onvoldoende of niet beschikbaar zijn, kan er vanuit de basisbrandweerzorg bijstand gevraagd worden van een STH-team. STH-teams zijn gespecialiseerd in complexe technische hulpverlening-incidenten zoals instortingen, ontploffingen en spoorincidenten en zijn gericht op het redden van slachtoffers.

Sinds 2016 zijn er vijf STH-teams operationeel: Noord (Drachten), Oost (Zwolle), Midden (Beusichem), Zuid (Tilburg) en West (Alphen aan den Rijn). Bij een inzet worden standaard twee teams gealarmeerd om over voldoende menskracht en materiaal te beschikken. Tijdens het incident in Coevorden was dit ook het geval. Toen werden de teams van Zwolle en Drachten ingezet, omdat dit de twee teams zijn, die qua afstand het dichtste bij de incidentlocatie gestationeerd zijn.

Kijk voor meer info over het landelijk specialisme STH op www.brandweer.nl/sth.

Specialisme Technische Hulpverlening

Werken op locaties waar instortingsgevaar dreigt, vraagt veel kennis en expertise. Bouwtechnisch inzicht, een analytisch vermogen en oplossingsgericht werken zijn belangrijke vaardigheden. Daar worden onze collega’s van STH speciaal op getraind. 

STH-teams-bij-ondertekening.jpg

Delen