RBC: geprogrammeerde aanpak energietransitie

  • Nederland
  • 20 september 2019

Jolanda Trijselaar deelde vandaag tijdens de bijeenkomst van de Raad van Brandweercommandanten het koersdocument over de energietransitie waar de brandweer in toenemende mate mee te maken krijgt. Dit koersdocument vormt een eerste basis voor een programmatische aanpak 'hoe te komen tot een veilige energietransitie'.

'Deze grootschalige transitie heeft een forse impact op de fysieke leefomgeving van burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden', zegt Trijselaar. 'Hier ligt ook een grote rol en opgave voor de regio’s.' Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de brandweer uit de disciplines risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing en rampenbestrijding, gaat dit de komende maanden verder uitwerken. Ook het lectoraat Energie en Transportveiligheid van het IFV sluit zich hierbij aan.

Uitrukkleding en operationeel uniform

Hans Zuidijk sprak in de bijeenkomst de voortgang van het kledingtraject. Hij vertelde over de ambitie om te komen tot een meer collectieve aanpak van uitrukkleding voor de brandweer. 'We willen een totale visie op kleding. Het gaat hier verder dan de inkoop alleen. We kijken ook naar het totale kledingconcept, zoals functionaliteit, uitstraling, logistiek, draagcomfort en eventuele regiospecifieke wensen. Maar wat nu ook aandacht vraagt is hoe het nieuwe operationeel uniform zich verhoudt tot de uitrukkleding: hoe vult het één het ander aan.' In nauwe samenwerking met de achterban van de brandweer zal het IFV de opdracht uitvoeren.

Rembrand krijgt op andere wijze vervolg

De RBC heeft verder gesproken over de afronding van Rembrand. ‘Een aantal onderwerpen wordt nu afgerond of binnen de uitvoeringsagenda gecontinueerd. Dit wordt ter advies voorgelegd aan het Veiligheidsberaad’, stelde Frans Schippers vrijdag.

Andere thema’s die aan de orde kwamen zijn de brandweervertegenwoordiging in het LOCC-B, de landelijke databank, informatievoorziening, C2000, brandweerstatistieken, brandonderzoek, de Nationale Omgevingsvisie en het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de brandweer.

Energietransitie

Nieuwe technieken van energie-gebruik en -opslag, wat betekent dat eigenlijk voor de veiligheid?

Energietransitie_shutterstock_764274979.jpg

Uitvoeringsagenda

De wereld om ons heen verandert. We blijven constant werken aan een veilige en weerbare samenleving. 

Samen-ambities-waarmaken.png

Delen