‘Ook bij scheepvaartincidenten, drones en gevaarlijke stoffen verleggen we grenzen’

  • Nederland
  • 18 oktober 2019

De interessante laatste ontwikkelingen van het landelijke programma ‘Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland' (GBO-SO) werden vrijdag gepresenteerd aan de Raad van Brandweercommandanten (RBC). De commandanten kregen actuele informatie en de voortgang van het programma werd gepresenteerd. Er is gedetailleerd ingegaan op de incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, scheepvaartincidentenbestrijding en inzet van drones door de brandweer.

Programmamanager Max Krisman vertelde over het programma dat in 2014 is gestart en inmiddels uit vier projecten en twintig deelprojecten bestaat. ‘Het doel van het landelijk programma - dat wordt ondersteund door het IFV - is het implementeren van een nieuwe kijk op interregionale samenwerking bij grootschalige inzet. Daarnaast ontwikkelen we landelijke specialismen voor complexe incidenten die zelden voorkomen, maar waarvan de impact groot is. We zijn letterlijk samen grensverleggend bezig en zetten grote stappen. Alleen onze SO-teams zijn al 175 keer ingezet.’

Drones

‘We hebben in 2019 ongeveer 125 inzetten met drones gehad’, trapte Mark Bokdam af. ‘Dat zijn gemiddeld twee tot drie inzetten per week. De ervaringen zijn positief, bij meerdere incidenten hebben we het verschil kunnen maken.’ Er is de afgelopen jaren veel werk verzet. Hierdoor is het mogelijk dat de brandweer in heel Nederland 24/7 kan vliegen met drones. Bokdam: ‘Wij zijn de eerste instantie die ook ’s nachts mogen vliegen.’ De commandanten ondersteunen het oprichten van een landelijke vliegorganisatie voor het vliegen met drones.

Mark Bokdam bij de RBC

Scheepvaartincidentbestrijding

Het tweede thema dat aan bod kwam was de scheepvaart. Projectleider Bryan Visser verkent met zijn collega’s de maritieme sector en de incidenten die plaatsvinden in relatie tot brandweeroptreden. ‘We zien een aantal trends: Autonome schepen komen eraan, ze worden groter en varen op nieuwe brandstoffen, het klimaat verandert en het aantal schepen neemt toe. Vorig jaar waren er zo’n 160 significante incidenten in Nederland. Bij bijna de helft was er sprake van brand of explosie. Reden voor de brandweer om ons op landelijk niveau nog meer voor te bereiden op scheepvaartincidenten. Op regionaal niveau gebeurt er al veel, maar gezamenlijk kunnen we meer. Zo werken we samen aan kennisdeling en herzien we de les en leerstof, in samenspraak met andere branches en de Brandweeracademie. Daarnaast zetten in op een betere uniforme registratie van dergelijke incidenten’

Gevaarlijke stoffen

Het specialisme Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) kent een lange historie. Een onderzoek van het IOOV in 2008, de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk en diverse incidenten in het buitenland hebben geleid tot een visie IBGS. Nu is het opgenomen in het programma GBO-SO. Schuiminzet, bronbestrijdingsteams, industriële en specialistische ondersteuning, ontsmetting, effectgebied, een kenniscentrum en het beheren van deze deelprojecten staan centraal. Jan Jacobs vertelde vrijdag over de samenwerking met andere partijen op dit gebied en de planning van de op te leveren producten de komende maanden, die uiteraard met de collega’s in het land worden gedeeld.

GBO-SO

Soms zijn incidenten zo complex dat er speciale kennis en materieel nodig is. Daarvoor zijn er specialistische teams. Samen werken we aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

GBO-jaaroverzicht-2016-1.jpg

Drones

Drones kunnen ons helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden.

drone LowRes.jpg

Specialisme IBGS

Door het Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen slimmer te organiseren, interregionaal en landelijk samen te werken zorgen we ervoor dat risico’s landelijk zijn gedekt.

IBGS-Chemelot-gaspakken.jpg

Delen