RBC: Nieuw operationeel uniform voor de brandweer

  • Nederland
  • 21 juni 2019

De commandanten hebben vrijdag unaniem besloten dat de huidige kazernekleding vanaf 2020 vervangen gaat worden door een nieuw operationeel uniform. ‘Naast het feit dat we de kleding wilden moderniseren, is nadrukkelijk ook gekeken naar de mogelijkheden om de kleding te kunnen gebruiken voor licht repressief optreden. Uniformiteit, draagcomfort, moderniteit en duurzaamheid zijn andere aspecten waar we naar hebben gekeken. Uiteraard zijn de Arbo-technische eisen meegenomen: de pakken moeten bovenal veilig zijn’, zegt Hans Zuidijk. Het ontwerp volgt het beeldmerk dat is ontwikkeld in de regio Haaglanden. Om het ontwerp landelijk te kunnen beschermen, zijn de rechten van het ontwerp inmiddels overgedragen aan het IFV.

De levering van de kleding verloopt landelijk via het IFV en uitlevering vindt voor de eerste regio’s vanaf de zomer 2020 plaats. Zuidijk: ‘Dat gaat gefaseerd gebeuren. Het is dus niet zo dat elke regio nu al binnen een paar maanden nieuwe pakken heeft. Er is een uiterlijke termijn van vijf jaar afgesproken.’

Naast het operationeel uniform heeft de RBC ook ingestemd met de landelijke huisstijl voor de uitrukpakken van de brandweer. Ook hiermee wordt de uniformiteit, herkenbaarheid en veiligheid bevorderd. De RBC heeft het IFV tevens opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van gezamenlijke aanbesteding voor de uitrukpakken.

(tekst gaat verder onder de foto's)

Eén beeld, één brandweer

'We willen in één oogopslag herkenbaar zijn voor burgers en collega-hulpverleners.'

Video-Uitrukpak.jpg

Brandweeruitvaart

Een ander thema dat in de RBC is besproken is de Leidraad Brandweeruitvaart, die de komende maanden zal worden geëvalueerd. Daarover worden vertegenwoordigers van de netwerken HRM en Cobra, ploegleiders van diverse posten, brandweer coördinatoren van uitvaarten en vertegenwoordigers van de uitvaartbranche geconsulteerd.

Verder kwam aan de orde de voortgang en implementatie van het nieuwe examenmanagementsysteem door het IFV, ontwikkelingen op het gebied van GBO-SO en de energietransitie. Ook werd kort teruggeblikt op het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van donderdag.

Delen