Gebiedsgerichte opkomsttijden centraal in RBC

  • Nederland
  • 25 januari 2019

In aanwezigheid van de twee nieuwe gezichten Gert-Jan Verhoeven (Midden- en West-Brabant) en Carolien Angevaren (VRU) stonden vrijdag in Veenendaal twee thema’s centraal tijdens de bijeenkomst van de Raad van Brandweercommandanten (RBC): De raad sprak over gebiedsgerichte opkomsttijden en over de wijziging van de examinering.

Rembrand

In 2015 heeft het Veiligheidsberaad het rapport ‘RemBrand: brandveiligheid is coproductie’ vastgesteld, inclusief het uitgangspunt van gebiedsgerichte opkomsttijden. De projectgroep ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’ onder leiding van Odiel Nolet heeft vervolgens de opdracht gekregen dit verder uit te werken in een concreet voorstel. Dat lag vrijdag op tafel. Het beoogde resultaat is de invoering van gebiedsgerichte opkomsttijden, ondersteund door een uniforme methodiek voor dekkingsplannen. De commandanten gingen akkoord met het voorstel en hebben de vervolgopdracht gegeven om de systematiek vergezeld te laten gaan van een handreiking ter ondersteuning van de regio’s bij de implementatie. Op 4 februari staat het geagendeerd in de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer (BAC), waarna het op 18 maart in het Veiligheidsberaad besproken wordt.

Examinering

In 2019 zijn twee belangrijke veranderingen rond examinering voorzien, namelijk de vernieuwing van MijnIFV-examens en de vervanging van toetsing en examinering binnen de elektronische leeromgeving (ELO). De vernieuwingen zijn noodzakelijk voor de continuïteit en zorgvuldigheid van het examenproces. Daarnaast biedt het de kans om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten en de administratie van het examenproces in overeenstemming te brengen met de recente privacywetgeving. De praktische consequenties voor de regio’s worden nog in kaart gebracht. Regio’s, opleiders en gebruikers worden betrokken in de gebruikerstesten en de voorbereiding op de invoering.

Andere thema’s die de commandanten aan de orde brachten waren stalbranden, spoorincidenten, brandonderzoek, de Jeugdbrandweer en meldkamerontwikkelingen.

Delen