Raad neemt in juni besluit over brandweerkleding

  • Nederland
  • 12 april 2019

Portefeuillehouder Hans Zuidijk informeerde de commandanten vrijdag over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot kleding bij de brandweer. Daarnaast stemde de Raad van Brandweercommandanten (RBC) in met het ’Beleidskader automatische meldingen’ als vervolg op de eerder vastgestelde visie ‘Passende brandweerzorg bij automatische meldingen’. Hiermee wordt een fundament geboden om te komen tot nieuwe meldvoorwaarden om de regio’s te ondersteunen bij uitwerking van hun (nieuwe) OMS-beleid.

Het OMS verbindt de brandmeldinstallatie van organisaties aan de meldkamers van de veiligheidsregio’s. Het merendeel van de regio’s beoordeelt de OMS-melding als een niet-dringende taak en neemt de tijd om eerst contact op te nemen met de melder alvorens te alarmeren. Sommige regio’s beoordelen de OMS-melding nog als een dringende taak (onmiddellijk alarmeren, prio 1). De regio’s hebben bovendien niet allen hetzelfde beleid achter dit protocol. In het project STOOM is al eerder gepleit om het beleid gelijk te trekken in alle regio’s.

In de eerder door de RBC vastgestelde visie ’Passende brandweerzorg bij automatische meldingen’ is afgesproken om gezamenlijke 'meldvoorwaarden' te formuleren om eenduidig om te gaan met OMS-meldingen. ‘Deze nieuwe meldvoorwaarden beschrijven onder andere de verbindingstechniek en de wijze van beoordelen van automatische meldingen’, vertelt portefeuillehouder Hilda Raasing. ‘Er is een intensieve samenwerking met het landelijke meldkamerprogramma en de taskforce brandweer meldkamer. Op basis van het beleidskader worden nu de nieuwe meldvoorwaarden voor OMS-leveranciers opgesteld. Daarnaast zal de Taskforce brandweer-meldkamer een beoordelingsprotocol opstellen hoe om te gaan met OMS-meldingen. Hiermee kunnen de meldkamers brandweer op gefundeerde en geharmoniseerde wijze automatische meldingen beoordelen.’

Kleding

Hans Zuidijk nam de commandanten mee in de laatste ontwikkelingen rondom het operationele uniform en uitrukkleding. Het gaat bij het operationele uniform onder andere over modernisering van de kazernekleding, waarbij ook gekeken wordt naar het gebruik voor licht repressief optreden. ‘Uiteraard kijken we hierbij ook naar uniformiteit, draagcomfort, bescherming, moderniteit en duurzaamheid’, vertelde Zuidijk, die de laatste opmerkingen van zijn collega’s meeneemt naar de projectgroep, zodat de RBC er in de vergadering van juni een standpunt over kan innemen.’

Een ander thema dat voorzitter Stephan Wevers ter tafel bracht was de uitvoeringsagenda met de 36 lopende trajecten. Verder is gesproken over de energietransitie, diversiteit en de praktijkonderzoeken over rookverspreiding die eind juni gaan starten.

Delen