Rapport Gezondheidsmonitoring beschikbaar

  • Nederland
  • 13 februari 2019

Samen gezond oud worden. Dat is het credo als het gaat om arbeidsveiligheid. Als werkgever kunnen en moeten wij een steentje bijdragen. Daarom vinden we het belangrijk om zo vroeg mogelijk (arbeidsgerelateerde) gezondheidsklachten op te sporen. Het rapport Gezondheidsmonitoring geeft inzicht in de manieren waarop we als brandweer de individuele gezondheidsmonitoring beter handen en voeten kunnen geven.

Het vastleggen van gezondheid per individu en blootstelling aan gevaren die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid gedurende de loopbaan is van groot belang. Op basis daarvan kunnen we preventieve interventies inzetten om ziekte te voorkomen.

Verkennend

Een projectgroep bestaande uit leden van de vakgroep Arbeidsveiligheid, het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid en PreventPartner onderzocht in opdracht van de Stuurgroep Arbeidsveiligheid de gezondheidsmonitoring binnen de brandweer. De bevindingen staan in het rapport Gezondheidsmonitoring. Dit verkennende rapport biedt praktische en kritische succesfactoren voor de doorontwikkeling van de gezondheidsmonitoring bij de brandweer. Daarnaast staat erin welke aspecten van belang zijn bij de registratie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en hoe een goede dataverzameling kan bijdragen.

Delen