Gedragsverandering in de praktijk

Pilot stimuleren juist gebruik ademluchtbescherming

  • Nederland
  • 28 oktober 2019

‘Veilig en gezond werken willen we allemaal wel. Maar het ook daadwerkelijk doen, schiet er vaak snel bij in. Samen met het ministerie van SZW zette de brandweer een pilot op met de centrale vraag: Hoe kunnen we medewerkers stimuleren om vaker en beter persoonlijke (adem)beschermingsmiddelen te gebruiken?

Het ministerie van SZW lanceerde in 2018 een brede publiekscampagne ‘werken met gezond verstand = veilig werken met gevaarlijke stoffen’. Als onderdeel van deze campagne ontwikkelde zij samen met verschillende  branches gedragsinterventies ‘op het werk’.

Brandweer

Clemens Kamp, lid van de vakgroep Arbeidsveiligheid: ‘Als brandweer hebben we meegedaan met deze campagne in het kader van Schoon werken. Vaak blijkt dat met bijvoorbeeld simpele aanpassingen op de werkvloer, we het veel eenvoudiger kunnen maken voor medewerkers om vaker en beter persoonlijke (adem)beschermingsmiddelen te gebruiken. Die zoektocht startten we vorig jaar samen met het ministerie en het onderzoeksbureau Dijksterhuis & van Baaren (D&B).’

Onderzoek en pilot

Als eerste heeft D&B een onderzoek uitgevoerd naar het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkvloer. Clemens licht verder toe: ‘Samen met het ministerie en D&B hebben we op basis daarvan een uitgebreide analyse gedaan en een heel concreet doelgedrag geformuleerd: op trainingscentra moet het ademluchtmasker drie minuten worden opgehouden na een inzetoefening. Deze uitdamptijd van drie minuten is nodig om inademing van schadelijke stoffen uit de brandweerpakken te voorkomen. Vervolgens hebben we een aantal concrete gedragsinterventies ontwikkeld die we zijn gaan testen in de regio’s IJsselland en Midden- en West-Brabant. En wat bleek? De bedachte gedragsinterventies werken bijzonder goed en de gebruikte interventiemethode lijkt goed toe te passen op andere gewenste gedragsveranderingen.’

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Lees dan hier het rapport.
Voor vragen kun je contact opnemen met Clemens Kamp (clemens.kamp[at]brandweermwb.nl) of Gerrit Euverman (g.euverman[at]vrijsselland.nl).


Zie ook: Lessen uit de gedragsveranderingspilot Brandweer Nederland

Schoon werken

Bij het blussen van brand word je blootgesteld aan schadelijke stoffen. Deze zitten onder andere in rook en roet. Daarom draag je beschermende kleding en adembescherming.

Flevoland-arbeidshygiene-2.jpg

Delen