Ontwikkeling landelijke visie Technische Hulpverlening

  • Nederland
  • 07 oktober 2019

‘In 24 uur hebben we met verschillende mensen van binnen en buiten de brandweer naar Technische Hulpverlening (THV) gekeken. Dat leverde veel en verrassende input op, waarmee we aan de slag kunnen met een visie’, vertelt Lean Remmerde, landelijk coördinator Technische Hulpverlening. In opdracht van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) wordt voor Technische Hulpverlening een landelijke visie ontwikkeld.

De visie wordt voor de komende acht jaar opgesteld en heeft als doel om alle regio’s een zelfde kijk op technische hulpverlening te bieden. Het draagt daarnaast bij aan het geven van optimale hulp richting de burger en efficiënte inzet van mensen en middelen tijdens het optreden van de brandweer.
(tekst gaat verder onder foto's)

24-uurs sessie

 

Om tot deze visie te komen, was er op 12 en 13 september een 24-uurs sessie waarbij vanuit alle districten vertegenwoordiging van de brandweer aanwezig was. Daarnaast schoven ook externe partijen zoals Rijkswaterstaat (RWS), Vereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) en Urban Search and Rescue (USAR.NL) aan om  mee te denken. De landelijke visie wordt verder ontwikkeld door een kleiner comité uit deze groep. Naar verwachting wordt het eerste concept eind 2019 opgeleverd.

Wat verstaan we onder THV?

  • Bevrijden van mensen uit liften
  • Redden van dieren in nood
  • Levensreddende handelingen of assisteren daarbij
  • (Verkeers)ongevallen met beknelling en het bevrijden van slachtoffers
  • Redden van mensen op hoogte
  • Te water geraakte personen/voertuigen helpen 
  • Helpen bij storm- en waterschade
  • Helpen bij stroomuitval in verzorgingstehuizen

Delen