Instemming nieuwe systematiek opkomsttijden

  • Nederland
  • 13 mei 2019

Het Veiligheidsberaad heeft recentelijk ingestemd met een nieuwe systematiek rond opkomsttijden. De kern is dat de regio’s een dekkingsplan kunnen opstellen op basis van gebiedsgerichte opkomsttijden. Momenteel wordt nog gewerkt met objectgebonden opkomsttijden. In het dekkingsplan komt naast de opkomsttijden ook aan de orde welke maatregelen het bestuur van de veiligheidsregio neemt of laat nemen als er overschrijdingen van de normtijden aan de orde zijn. Het zijn immers niet alleen de opkomsttijden die uiteindelijk de kwaliteit van de totale brandweerzorg bepalen.

De nieuwe systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden is ontwikkeld door een projectgroep waar ook de vakbonden en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) een belangrijke rol in hebben vervuld. De Raad van Brandweercommandanten verwacht in 2020 te starten met de invoering, al zal de fasering per regio verschillen. Op dit moment wordt gekeken wat het één en ander betekent voor de huidige wet- en regelgeving. Eind dit jaar is er een handreiking beschikbaar voor de regio’s. Daarin wordt stap voor stap toegelicht hoe het landelijk kader kan worden toegepast. Tevens worden er technische instructies en rekenmethodes beschreven om op een uniforme manier te kunnen gaan werken.

Meer informatie, relevante documenten en een overzicht van veelgestelde vragen vind je hier.


Het Programma Vrijwilligheid is een van de onderwerpen van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg.

Zie ook:

Veiligheidsberaad.nl, 9 mei 2019:
Nieuwe opkomsttijden doen recht aan praktijk

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Delen