Team natuurbrandonderzoek ingezet op Vlieland

  • Nederland
  • 25 november 2019

Team natuurbrandonderzoek deed in september in opdracht van Veiligheidsregio Fryslân onderzoek naar een duinbrand op het militaire oefenterrein De Vliehors op Vlieland. Daarbij werd het brandverloop en de invloed van de specifieke duinvegetatie op de branduitbreiding onderzocht. Naast de natuurbrandonderzoekers waren ook collega’s van de Veiligheidsregio Fryslân, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en Defensie aanwezig, om te leren van deze brand.

Oorzaak brand was bekend

Het team natuurbrandonderzoek bestaat uit politie- en brandweeronderzoekers. Hierdoor kan een onderzoek zich zowel richten op forensische opsporing als het brandverloop en de effectiviteit van de brandweerinzet. Bij deze brand was de oorzaak al bekend: oefenmunitie van één van de straaljagers was verkeerd terecht gekomen en heeft het duin in brand gezet. Kenmerkend voor het duingebied zijn de relatief grote hoogteverschillen, waardoor plotselinge winddraaiingen kunnen optreden. De eerste resultaten van het onderzoek wijzen dit ook uit. Met behulp van beeldmateriaal dat tijdens de brand is gemaakt, werd achterhaald dat de brand in vooral in het vlakke gebied achter de duinen woedde. Na enige tijd is de brand ook in het duin naar boven uitgebreid, waarna de wind invloed kreeg op de branduitbreiding en er een zeer snelle branduitbreiding op het duin plaats vond.
(tekst gaat onder de foto's verder)

Invloed van duinvegetatie

Het IFV heeft onderzoek verricht naar de brandbaarheid van verschillende typen vegetatie. Twee soorten vegetatie: duindoorn en helmgras komen alleen in het duingebied voor. De duindoorn bevat veel oliën en lijkt daarmee ook zeer brandbaar te zijn. Toch blijkt uit praktijkervaringen dat een duinbrand ook regelmatig wordt geremd of zelfs stopt wanneer deze de duindoorn bereikt. Ook op Vlieland was het onderscheid te zien: enkele stukken duindoorn waren volledig verbrand, waarbij de blusploegen aangaven een fors vlammenfront te hebben gezien, terwijl de brand gestopt was op andere stukken duindoorn. Naast praktijkonderzoek worden de komende maanden ook laboratoriumtesten met duindoorn en helmgras uitgevoerd, om zodoende ook een feitelijke onderbouwing van de brandkenmerken van deze vegetatietypen te krijgen.

Leren van natuurbranden

Het onderzoeksdoel was met name gericht op het leren van natuurbranden. Duinbranden komen in Nederland relatief weinig voor, waardoor praktijkervaringen beperkt zijn. Dit soort inzetten van team natuurbrandonderzoek zijn belangrijk, om goed voorbereid te zijn op grote natuurbranden. Het team natuurbrandonderzoek is breed inzetbaar. In de afgelopen jaren zijn natuurbrandonderzoekers onder meer ingezet voor onderzoek naar een serie kleine duinbranden (gericht op forensische opsporing) en voor het in kaart brengen van de ontstaansplek en branduitbreiding bij de grote natuurbrand in Wateren in 2018. Natuurbrandonderzoek valt onder het landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing van Grootschalig en Specialistisch Brandweeroptreden (GBO-SO)

Specialisme Natuurbrand-beheersing

Natuurbranden zijn complex en zeer divers door de afwisselende vegetatie. Ze hebben ontzettend veel impact, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland.

2007-Natuurbrand-Markelo_1280x720.jpg

Delen