Grote multi-oefening op het NTC CBRN in Vught

  • Nederland
  • 20 november 2019

Vier keer per jaar organiseert Defensie op het Nationaal Trainingscentrum CBRN (NTC CBRN) in Vught een grote multi-oefening waarbij de nadruk ligt op chemische, biologische, radiologische en nucleaire incidenten. Begin deze maand was het weer zo ver: ruim 200 hulpverleners vanuit de brandweer, het Chemisch Biologisch Radiologisch Nucleair (CBRN) centrum van Defensie, de ambulancediensten (RAV) en de grootschalige ontsmettingseenheid van het landelijk specialisme IBGS (GBO-SO) oefenden samen een realistisch scenario.

Oefenscenario met chemische strijdgassen

‘Dit keer werd geoefend met een scenario waarbij een laboratorium met chemische strijdstoffen wordt aangetroffen en tegelijkertijd was er een ontploffing in een metro. Hierbij vielen er veel slachtoffers doordat er een chemische strijdgas vrijkwam. Vanuit het landelijk specialisme IBGS zijn zes verschillende grootschalige ontsmettingseenheden (GOE’s) beschikbaar. Ieder kwartaal oefent een ander GOE-team mee. Zo krijgt ieder team de kans om de praktijk te ervaren en kunnen we verschillende werkwijzen vergelijken. Daarnaast ervaren de teams hoe het is om in de praktijk samen te werken met belangrijke partners zoals Defensie en de ambulancediensten’, legt Jan Jacobs, secretaris van het project IBGS en voorzitter van de vakgroep IBGS Brandweer Nederland uit.
(tekst gaat verder onder de foto's)

Jan Jacobs DSC 0381

Landelijk specialisme IBGS

Ontsmetten van mens, dier, infrastructuur en materieel is een basistaak van de brandweer. Jan licht verder toe: ‘Tijdens deze oefening wordt door de brandweer eerst een basis-ontsmettingseenheid opgezet. Het landelijk specialisme IBGS kan opgeroepen worden om ondersteuning te verlenen bij grotere incidenten met veel slachtoffers, waarbij grootschalige ontsmetting nodig is. Tijdens deze oefening wordt er opgeschaald en wordt er bijstand gevraagd aan één van de zes ontsmettingssteunpunten. Er wordt dan een GOE ingeschakeld. Deze eenheid is gespecialiseerd in het ontsmetten van een grote groepen mensen. Ze zijn hier speciaal voor opgeleid en beschikken over de juiste uitrusting zoals grootschalige ontsmettingstenten. Daarnaast is er de landelijke backoffice IBGS. Via de backoffice kan de brandweer advies krijgen op alle onderdelen die met incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen te maken hebben. Alle kennis en expertise komt vanuit een groot netwerk van specialisten rondom incidenten met gevaarlijke stoffen, waaronder Defensie.’

Samenwerking hulpdiensten

‘Dit was een behoorlijk realistische oefening waarbij nog eens duidelijk bleek dat goede samenwerking tussen alle hulpdiensten onmisbaar is. Ook is het belangrijk dat de brandweer tijdens dit soort incidenten weet waarvoor ze het landelijk specialisme IBGS kunnen inschakelen. Door vooraf duidelijke afspraken te maken en te weten waar de expertise ligt, kan er bij een echt incident sneller gehandeld worden. De regie en communicatie bij dit soort incidenten hebben we nu vooraf afgestemd’, vertelt Jan. Remco van Werkhoven, HOvD-er bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Rotterdam vult aan: ‘Rotterdam-Rijnmond is één van de zes CBRN-steunpunten van het landelijk specialisme IBGS. Met dit soort oefeningen leren we onder inzetomstandigheden werken, met ons eigen materiaal en onze eigen procedures. Deze dag is extra leerzaam omdat de samenwerking met belangrijke partners zoals Defensie kunnen oefenen’.

Leerzame oefening voor alle hulpdiensten

Raymond Oussoren, bevelvoerder van brandweerkazerne Someren was tijdens de oefening bevelvoerder van de eerste tankautospuit. Raymond: ‘Voor ons was het een zeer leerzame oefening. Er was van alles aan de hand, ontploffingen, mensen werden onwel, er kwamen gevaarlijke stoffen vrij. We kregen te maken met een ontsmettingsprocedure die opgestart moest worden. Er werd veel opgeschaald. Bij dit soort oefeningen krijg je echt gevoel bij hoe de procedures en samenwerking bij grootschalige inzetten verlopen.’ Robbert van Leeuwen, manschap van brandweerkazerne Wilnis voegt toe: ‘Heel bijzonder om met veel disciplines zoals Defensie en de RAV samen te werken.’ Geert Bangers van de Brandweerschool in Antwerpen loopt rond op het oefenterrein en is onder de indruk: ‘Ik ben hier om te kijken hoe de hulpverlening bij een terroristische aanslag in Nederland geregeld is. Hoe slachtoffers behandeld worden en hoe de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners verloopt. We kunnen in België hier zeker wat van leren.’

Meer informatie

Het landelijk specialisme IBGS oefende tijdens deze dag met een van de in totaal zes deelspecialismen uit het programma: ontsmetting. Het specialisme kan ook ingezet worden bij andere grootschalige of complexe incidenten met gevaarlijke stoffen. Benieuwd wat er nog meer is? Meer informatie vind je op de website van Brandweer Nederland.

Specialisme IBGS

Door het Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen slimmer te organiseren, interregionaal en landelijk samen te werken zorgen we ervoor dat risico’s landelijk zijn gedekt.

IBGS-Chemelot-gaspakken.jpg

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg
Blanco_650-x-650.png

Delen