Brandweer zet in op minder gebruik fluorhoudend blusschuim

  • Nederland
  • 02 september 2019

PFAS zijn sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw in blusschuim toegepast. Ze geven blusschuim een aantal unieke eigenschappen die schuim beter en breder inzetbaar maken in het gebruik voor het bestrijden van met name vloeistofbranden. Sommige soorten fluorhoudend schuim zijn nu verboden, een aantal soorten zijn nog toegestaan. ‘Maar we willen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kijken of het mogelijk is zoveel mogelijk fluorvrij te werken’, zegt Marcel Verspeek, portefeuillehouder Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) van Brandweer Nederland.

Een projectgroep van Brandweer Nederland doet onderzoek naar de vraag of en hoe er fluorvrij kan worden geblust om milieuverontreiniging te voorkomen. Verspeek: ‘Dat onderzoek loopt nu. Hoewel we altijd wel een gedeelte fluorhoudend blusschuim moeten behouden om complexe branden te kunnen bestrijden, hebben we de regio’s wel meegegeven terughoudend te zijn met het inzetten van fluorhoudend blusschuim. Indien dit wel wordt toegepast, dan is het advies om - indien mogelijk – het schuim netjes op te ruimen. Ons uitgangspunt is fluorvrij schuim waar het kan, fluorhoudend schuim waar het moet.’

Ingewikkeld

De brandweer heeft voor deze 'omslag' wel tijd nodig. 'Het is namelijk ingewikkelde materie. Niet alle schuimen (fluorvrij en fluorhoudend) kunnen op alle stoffen even goed uit de voeten, doordat fluorvrij schuim over het algemeen een ander werking heeft dan fluorhoudend schuim. Daar komt bij dat niet alle systemen (bijvoorbeeld voertuigen en stationaire blusinstallaties) hier nu goed op zijn ingericht’, zegt Verspeek. ‘Daarom is in de tussentijd vanuit de Programmaraad Incidentbestrijding een handelingsperspectief gemaakt met een aantal quick-wins waardoor er nu al stappen kunnen worden gemaakt.'

Verschillen

Iedere veiligheidsregio of bedrijfsbrandweer maakt in dit traject een eigen specifieke afweging, uiteraard vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. ‘Er kunnen dus verschillen zitten in het tempo waarin de veranderingen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld als gevolg van het feit dat in de ene regio meer grote industrie is dan in andere en de risico’s dus ook groter of kleiner zijn. Maar over het algemeen kan de basisbrandweerzorg met kleine vloeistofbranden goed uit de voeten met fluorvrij schuim.’

Delen