Locatie praktijkonderzoek rookverspreiding bekend

  • Nederland
  • 09 april 2019

Een voormalig woon-zorgcentrum in de gemeente Oudewater: dat wordt de locatie voor het praktijkonderzoek naar rookverspreiding. “Tegenwoordig is de rookverspreiding het grootste probleem bij brand in gebouwen. Maar we weten nog onvoldoende hoe de rook zich verspreidt en hoe dit kan worden beperkt. Vanaf maandag 24 juni gaan we hier twee weken lang onderzoek naar doen”, vertelt lector Brandpreventie René Hagen.

Meer kennis over rookverspreiding is van groot belang. Hagen licht toe: “Bij relatief kleine branden in woon(zorg)gebouwen verspreidt de rook zich steeds vaker door een groot deel van het pand. Het gevolg hiervan is dat bewoners gezondheidsschade oplopen of soms zelfs overlijden, en dat de brandweer het volledige gebouw moet ontruimen. Mede omdat het vaak om kwetsbare bewoners gaat, hebben deze incidenten veel maatschappelijke impact. Denk bijvoorbeeld aan de branden in seniorencomplex de Notenhout in Nijmegen en woon-zorgcentrum ’t Heycop in Breukelen.”

Ambitie

De rijksoverheid en de brandweer hebben als ambitie om slachtoffers bij brand zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken en de impact van branden terug te dringen. “Vanuit deze ambitie willen Brandweer Nederland en de Brandweeracademie weten hoe de rook zich precies verspreidt en welke inzet van de brandweer het meest effectief is. Met het praktijkonderzoek hopen we hierin meer inzicht te krijgen, zodat we antwoord kunnen geven op vragen over rookscheidingen, vluchtmogelijkheden, overlevingskansen, ‘stay-in-place’-adviezen en inzettactieken”, aldus Lieuwe de Witte, deelprojectleider onderzoek.

Medewerking van woningcorporatie, gemeente en veiligheidsregio

De locatie in Oudewater voldoet aan alle criteria die aan het testobject waren gesteld. Projectleider Hans Hazebroek: “Het gebouw bestaat uit vier bouwlagen, heeft inpandige gangen en is voorzien van leidingschachten. Woningcorporatie De Woningraat, de eigenaar van het complex, de gemeente Oudewater en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) willen graag meewerken aan het onderzoek. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij het gebouw kunnen gebruiken voor de praktijkexperimenten.” Ook tijdens de testweken en de analyse die daarop volgt, zal er nauw worden samengewerkt: “Het wordt een uniek onderzoek met grote waarde, niet alleen voor de brandweer, maar ook voor gemeenten, woningcorporaties, zorgcorporaties en zeker voor de wetgever,’’ belooft Hazebroek.

Blijf op de hoogte

De voorbereidingen voor de praktijkexperimenten zijn in volle gang. Via onze website en social media houden wij je de komende tijd op de hoogte.


(foto: De Woningraat)

Delen