Landelijk team Natuurbrandonderzoek is er klaar voor

  • Nederland
  • 14 juni 2019

Met een feestelijke bijeenkomst op het Artillerie Schietkamp in ’t Harde is vorige week het team Natuurbrandonderzoek, onderdeel van het specialisme Natuurbrandbeheersing binnen het programma GBO-SO, officieel opgeleverd. Bijzonder aan het team is de samenwerking tussen brandweer- en politiecollega’s. Het team is hiermee zowel inzetbaar voor onderzoek naar het verloop van de brand, als voor forensische opsporing gericht op de mogelijke dader(s) en het vaststellen van de oorzaak van het incident.

Na een intensieve opleiding staat een team van momenteel 24 professionals klaar om onderzoek te doen naar natuurbranden. Met het onderzoek naar (natuur)branden krijgt de brandweer veel informatie over onder andere brandgedrag en brandverspreiding. Bovendien worden de lessons learned verzameld en verwerkt in les- en leerstof.

Defensie belangrijke partner

Ook Defensie speelt een belangrijke rol: al sinds de start van natuurbrandonderzoek in Nederland vinden opleidingen en bijscholingen plaats op de oefenterreinen van Defensie. Met de vele mogelijkheden die er op de oefenterreinen zijn, zoals natuurgebieden die gebruikt kunnen worden voor onderzoek en slaap- en cateringvoorzieningen, is Defensie een zeer belangrijke partner.
(tekst gaat onder de foto´s verder)

Burn2learn

 

Om de kennis up-to-date te houden en nieuwe inzichten te delen, wordt inmiddels al een aantal jaar de zogenaamde Burn2Learn georganiseerd. Tijdens deze tweedaagse bijscholing voor natuurbrandonderzoekers wordt praktijkonderzoek verricht naar brandoorzaken en brandgedrag en vindt er een verdieping op specifieke thema’s plaats. Dit jaar stond het brandgedrag van vegetatie en de invloed van de droogte daarop centraal. Aan de hand van een paneldiscussie met vier experts werden de natuurbrandonderzoekers meegenomen in de risico’s en het brandgedrag van verschillende typen vegetatie.

 

Internationale kennis vormt basis natuurbrandonderzoek

 

Natuurbrandonderzoek in Nederland is niet nieuw: circa tien jaar geleden startten de eerste natuurbrandonderzoekers met de opleiding, die werd verzorgd door collega’s uit Australië en de VS. In de loop der tijd is het aantal natuurbrandonderzoekers uitgebreid en met de oplevering van het landelijke team is dit specialisme geborgd binnen Brandweer Nederland.

 

Meer informatie?

 

Het team natuurbrandonderzoek is landelijk inzetbaar en kan door zowel brandweer- als politiecollega’s aangevraagd worden. Kijk voor meer informatie over de werkwijze van het team op onze pagina over natuurbrandonderzoek.

 


 

Uitvoeringsagenda

 

GBO-SO is onderdeel van de Uitvoeringsagenda. Hierin hebben we als ontwikkelopgave opgenomen dat we effectief en efficiënt het grootschalig en specialistisch brandweeroptreden gaan organiseren door voor en met elkaar samen te werken. Daarbinnen past ook de ontwikkeling van het landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

GBO-SO

Soms zijn incidenten zo complex dat er speciale kennis en materieel nodig is. Daarvoor zijn er specialistische teams. Samen werken we aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

GBO-jaaroverzicht-2016-1.jpg
Blanco_650-x-650.png

Delen