Brandweer werkt mee aan keurmerk UPD

  • Nederland
  • 23 mei 2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft onlangs het 'uitgangspuntendocumenten (UPD) voor de brandbeveiliging' opgesteld. Brandweer Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit kwaliteitsborgingssysteem.

Het uitgangspuntendocument brandbeveiliging (UPD) vormt de basis voor het ontwerp van de brandbeveiliging van een gebouw, installatie of opslagvoorziening. Het doel van het document is afspraken over brandbeveiliging duidelijk vast te leggen tussen de gebruiker en kaderstellende partijen (zoals bevoegd gezag en verzekeraar).
In een UPD staat een beschrijving van de situatie, het doel van de brandbeveiliging, de brandveiligheidsrisico’s, de gemaakte keuze en de uitwerking van het brandbeveiligingsconcept in een of meer specificaties brandbeveiliging.

Bijdrage brandweer

In onderstaande video legt Pieter Kruithof (Veiligheidsregio Haaglanden) uit welke bijdrage hij, namens Brandweer Nederland, heeft geleverd bij de totstandkoming van het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging. 

 


Waarom een keurmerk?

Effectieve brandbeveiliging bestaat uit een samenhangend geheel van gebouw, installatie en organisatiemaatregelen, dat past bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen. Daarom is het een belangrijk document tijdens vooroverleggen of het vergunningtraject met het bevoegd gezag, en vaak ook voor het contract met de verzekeraar.

Het is daarom van belang dat de inhoud van dit document een goede kwaliteit heeft. Er moet vertrouwen zijn dat de opsteller ervan een goede afstemming heeft gedaan met betrokken partijen en de juiste specialisten heeft ingeschakeld voor het bepalen van de inhoud. Het keurmerk biedt deze borging van de kwaliteit.

Meer informatie

Op de website van het CCV vind je meer informatie over het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging.

Delen