Maak een vluchtplan!

  • Nederland
  • 08 oktober 2019

In het magazine van de Katholieke Bond Ouderen – Protestants Christelijke Ouderen Bond (KBO-PCOB) van de maand oktober staat een artikel over brandveiligheid. Bij de KBO-PCOB zijn ongeveer een kwart miljoen ouderen aangesloten en zij zijn daarmee de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Om veel mensen te bereiken binnen verschillende doelgroepen met informatie over brandveiligheid, is het belangrijk om samen te werken met partners en andere partijen. Het interview in het magazine met Jet Vroege, coördinator publiekscommunicatie bij Brandweer Nederland, is daar een mooi voorbeeld van.

KBO-PCOB Magazine

Website www.kbo-pcob.nl

Aandacht voor brandveiligheid bij ouderen

Ouderen zijn kwetsbaar bij brand, zijn vaker betrokken bij brand in huis en raken daarbij vaker gewond.

BVL_senioren_cover-folder_Brandveiligheid, samen onze zorg

Delen