Jan van der Heyden-prijs

  • Nederland
  • 16 mei 2019

‘Met tien jaar Jan van der Heyden-prijs deelden we meer dan tweehonderd innovaties met elkaar. Groot of klein, eenvoudig of ingewikkeld. Alle ideeën gaven een antwoord op een vraagstuk binnen de brandweer. De vraagstukken blijven en de innovaties ook. Maar deze willen we voortaan op een andere manier delen. Na tien jaar is het tijd voor vernieuwing’, verklaart Gerard van Klaveren, voorzitter regiegroep Innovatie Moed.

‘In de afgelopen tien jaar hebben we mooie en waardevolle innovaties landelijk kunnen uitrollen dankzij de Jan van der Heyden-prijs. Dat willen we zeker voortzetten maar we denken dat het beter kan. We willen een innovatieplatform inrichten om innovaties binnen de brandweer te stimuleren en te delen. Niet alleen met collega’s, maar ook met partijen van buiten de brandweer. We stoppen met de Jan van der Heyden-prijs’.
Tijdens het Brandweerevent in oktober is er op een hele andere manier aandacht voor innovaties binnen de brandweer. Meer informatie daarover volgt nog.

Innovatieplatform

Dit jaar dus geen Jan van der Heyden-prijs meer. Maar wel de oproep om mee te denken hoe we innovaties continue kunnen blijven stimuleren en nog beter met elkaar kunnen oppakken. Heb jij een idee hoe we dat kunnen aanpakken en wil je graag meedenken hoe we innovaties binnen de brandweer verder kunnen helpen? Meld je dan aan via innovatie@ifv.nl

Heb je vragen, neem dan contact op met Hans Versnel (hans.versnel@ifv.nl) of Jan van der Laan (jan.vanderlaan@ifv.nl).

Deze ideeën wonnen de Jan van der Heydenprijs

Delen