Een dag vol energie!

  • Nederland
  • 15 januari 2019

Wat kunnen we leren van incidenten met elektrische voertuigen, zonnepanelen of buurtbatterijen? Wat zijn de gevolgen van duurzaam bouwen? En hoe gaan we om met incidenten in grote brandcompartimenten? Op donderdag 14 maart kom je alles te weten op de Incidentonderzoeksdag 2019. Het belooft een dag vol energie te worden!

Naast een plenair deel met interessante sprekers, staan er zes boeiende deelsessies op het programma:

Deelsessie 1: Elektrische voertuigen en technische hulpverlening
We zien in het straatbeeld steeds meer elektrische voertuigen, waardoor ook het aantal incidenten met deze voertuigen toeneemt. In hoeverre zijn we als hulpverleners al voorbereid op de nieuwe technologie die in deze voertuigen zit? Aan de hand van een casus komen de aandachtspunten voor de incidentbestrijding en de kennis over de nieuwe technologie voorbij. Daarnaast bespreken we hoe je deze kennis beschikbaar maakt voor de collega’s van incidentbestrijding.

Deelsessie 2: Zonnepanelen
Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen op hun dak. Ook worden er grote zonneparken aangelegd. Wat doe je als brandweer wanneer je naar een brand gaat in een woning met zonnepanelen? Vormen de zonnepanelen een gevaar op zich, of is er vaak sprake van een foutieve installatie? Kun je zo’n brand veilig blussen? Welke risico’s kleven er aan zonneparken en waarmee moet je rekening houden om tot een goede advisering bij de vergunningverlening te komen? Dit zijn allemaal vragen waarop de Community of Practise Zonnepanelen het antwoord probeert te vinden. In deze sessie hoor je de resultaten tot nu toe en gaan we met elkaar in gesprek over de antwoorden en aanzet tot handelingsperspectieven.

​Deelsessie 3: Buurtbatterijen
Stroomoverschotten van wind- en zonne-energie kunnen worden opgeslagen in buurtbatterijen. Nu we steeds meer groene energie krijgen, komen er naar verwachting ook steeds meer buurtbatterijen. Er is echter geen regelgeving voor buurtbatterijen. Hoewel de kans klein is dat het mis gaat, kunnen de gevolgen groot zijn. Vorig jaar vloog in België een zeecontainer met lithium-ion-batterijen in brand. Veertig mensen werden met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Hoe bestrijd je zo’n brand en met welke risico’s voor je eigen veiligheid en de omgeving heb je te maken?

Deelsessie 4: Grote compartimenten
Grote brandcompartimenten kunnen om bedrijfseconomische of praktische redenen wenselijk of noodzakelijk zijn. Het Bouwbesluit staat grotere brandcompartimenten toe dan de maximale oppervlakten per gebruiksfunctie. In die gevallen wordt het gelijkwaardigheidsprincipe toegepast, dat wil zeggen dat niet aan de eis hoeft te worden voldaan als op een andere, gelijkwaardige wijze aan de eisen is voldaan. Hoe kun je hierover goed adviseren en hoe gaan we van regelgericht naar risicogericht vergunnen? En wat betekent dit voor onze collega’s van incidentbestrijding?

​Deelsessie 5: Duurzaam bouwen
Bij het bouwen van woningen en andere gebouwen worden steeds meer duurzame en energiebesparende bouwvormen en -materialen toegepast. Een voorbeeld hiervan is strobouw. Welke gevolgen hebben deze duurzame bouwvormen voor de brandveiligheid en wat betekent dit voor de vergunningverlening? En waarop moet je als brandweer letten bij het bestrijden van een brand in een duurzaam gebouwd gebouw?

​Deelsessie 6: Kennisdeling en duiding
Binnen ons vak neemt het delen van informatie en kennis een vlucht. Er zijn Incidentonderzoeksdagen, SLIM-events, casuïstiekboeken en diverse Facebook- en Instagramgroepen. Nog even en we zien door de praktijkvoorbeelden het bos niet meer. Welke informatiebehoefte hebben we? Is deze voor iedereen hetzelfde? En hoe bied je de juiste informatie in de juiste vorm aan? In deze sessie gaan we hierover met elkaar in gesprek, om hierin meer inzicht te krijgen.

Cartoon-IOD-2019_600x600.jpg

Meer weten?

Wegens grote belangstelling is aanmelden niet meer mogelijk. Zoek je meer informatie over de Incidentonderzoeksdag?
Kijk dan op de website van het IFV.

Terugblik Incidentonderzoeksdag 2017

Delen