Stephan Wevers over 'de drukste dag van het jaar'

  • Nederland
  • 27 december 2019

Ook dit jaar zijn de veiligheidsregio’s weer goed voorbereid op de jaarwisseling. ‘Het is de drukste dag van het jaar voor de brandweerkorpsen en we staan klaar om hulp te verlenen waar het nodig is. Het is wel wrang. 364 dagen in het jaar werken we samen aan de missie minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Maar op 1 dag lukt ons dat niet. Dan zijn er juist meer branden, meer schade en meer slachtoffers. Dat noemen we ‘oud en nieuw’.
Aan het woord is de voorzitter van Brandweer Nederland, Stephan Wevers.

Elk jaar krijgt Wevers op 1 januari in de ochtend een telefoontje vanuit het bureau van Brandweer Nederland over het landelijke beeld van de nacht ervoor. ‘En ieder jaar hoop je dat het goed is gegaan. Nou, qua aantallen incidenten zijn we niet tevreden. Die zijn elk jaar veel te hoog. De cijfers in het overzicht van de afgelopen jaren fluctueert: na een dalende trend zagen we afgelopen jaar weer een toename, helaas.’

Aanscherping wet geweld tegen hulpverleners

Er kan straks geen taakstraf meer worden opgelegd bij geweld tegen personen met een publieke taak. Dit betekent dat plegers van geweld tegen hulpverleners zwaarder worden gestraft. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Wie, waar dan ook, hulpverleners hindert, kan rekenen op straf. Ook is de maximumstraf verhoogd van 1 naar 3 maanden cel. Hulpverleners komen in de uitoefening van hun taken regelmatig met geweld in aanraking. Zij hebben niet de mogelijkheid een stap terug te doen en zichzelf in veiligheid te brengen omdat hun werk juist handelend optreden vereist. Geweld tegen personen met een publieke taak vraagt om een passende reactie. Daarom zal in plaats van of in combinatie met een taakstraf, altijd een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf worden opgelegd.

‘Onze brandweermensen moeten ongehinderd hun werk kunnen uitvoeren. Het kan toch niet zo zijn dat we worden belemmerd tijdens het blussen van brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood? Geweld en agressie tegen medewerkers - in welke vorm dan ook - is onacceptabel en tolereren we niet. Het is goed dat dit in de wet verder is aangescherpt, we moeten veilig ons werk kunnen doen. Bij agressief gedrag of geweld tegen onze mensen doen we aangifte. We staan voor onze brandweermensen.’

Drukste dag van het jaar

Het aantal incidenten tijdens oud en nieuw liet afgelopen jaar - na twee jaar - weer een stijging zien. Het betrof vooral een toename van kleinere incidenten als containerbranden, afvalbranden en autobranden. De brandweer kreeg in totaal in de 25 regio’s met 4.238 Oud en Nieuw-gerelateerde incidenten te maken. Dat was een toename van 21 procent ten opzichte van het jaar ervoor. We hoopten dat de daling van de afgelopen jaren zich zou voortzetten. Dat was helaas niet het geval. Vijf tot tien procent van het totaal aantal incidenten per jaar vindt nog altijd plaats in deze ene nacht. Dat is teveel en het is daarmee de drukste dag van het jaar. De cijfers laten dus zien dat de jaarwisseling nog steeds niet voor iedereen een feest is.

Preventie

Maar liefst 112 slachtoffers meldden zich na de jaarwisseling van het afgelopen jaar in de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk of Rotterdam na een brandwondenongeval. Dit blijkt uit cijfers van de Brandwonden Stichting. Vuurwerk was bij meer dan een derde (34,8%) de oorzaak. Daarom is er vanuit de veiligheidsregio’s altijd aandacht voor de preventieve kant. Lokaal en regionaal zijn er goede initiatieven, variërend van voorlichting op scholen tot campagnes via social media. Wevers: ‘We willen daarmee ook de jeugd bereiken, voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Het meeste letsel wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk. Als we het hebben over illegaal vuurwerk dan is dat onverantwoord: we hebben het dan over bommen. Dat is wat ik steeds vaker terug hoor van onze mensen. Levensgevaarlijk voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. En dan heb ik het nog niet eens over de miljoenen euro’s schade aan gebouwen en voertuigen.’

Dank aan alle brandweermensen

De veiligheidsregio’s bereiden de jaarwisseling daarom altijd goed voor, samen met de politie, gemeentes en omgevingsdiensten. ‘Er wordt veel extra personeel ingezet om alle meldingen af te kunnen handelen. In situaties waarbij dat nodig is en op risicolocaties, trekken brandweer en politie samen op, onder andere om te kijken of er veilig kan worden opgetreden door de hulpverleners. Deze nacht vraagt van de brandweerkorpsen een maximale inspanning. Overal in het land staan we paraat om hulp te verlenen als dat nodig is. Ik hoop dat dit jaar onze hulp minder nodig is dan de vorige jaarwisseling. Laten we er een mooi feest van maken’. 

Ik bedank onze brandweercollega’s voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ik wens iedereen een mooie jaarwisseling toe en een gezond 2020. Voor de brandweermensen die dienst hebben tijdens Oud en Nieuw: dankjewel en een veilige dienst!’

Stephan Wevers 2019 12

Delen