Informatiecampagne rond installatie zonnepanelen

  • Nederland
  • 11 april 2019

De sector rondom de verkoop, installatie en beheer van zonnepanelen gaat aan de slag met heldere voorlichting richting installateurs over installatie van deze zonnepanelen. De brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland beginnen direct met voorlichting hierover. Dit gebeurt naar aanleiding van een inventarisatie door TNO van een klein aantal incidenten met brand bij zonnepanelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaf opdracht voor deze inventarisatie.

In de inventarisatie bekeek TNO alle 27 bekende incidenten uit voornamelijk 2018. Hiervan waren er 23 bij woningen; dit is 0,014 % van de ongeveer 170.000 geïnstalleerde systemen in 2018. In veel gevallen is de oorzaak van de brand niet direct te herleiden.

Onvakkundige installatie

Uit ervaringen en studies uit het buitenland blijkt echter dat onvakkundige installatie een veelvoorkomende oorzaak is van incidenten. Het combineren van verschillende merken stekkers van hetzelfde type (cross mating) en het onvakkundig verbinden van stekkers aan kabels zijn hierbij de meest risicovolle factoren. Daarom gaat de Nederlandse sector dan ook direct van start met de voorlichting richting installateurs.

In-dak systemen risicovoller

Een belangrijke observatie uit het rapport is dat er relatief veel brand-incidenten waren bij zogenoemde in-dak systemen in vergelijking met op-dak systemen. De zonnepanelen liggen bij op-dak systemen boven de dakpannen, die een brandwerende eigenschap hebben. Bij in-dak systemen vervangen de zonnepanelen de dakpannen. De panelen bevinden zich dan op kortere afstand van materialen als dakfolies en isolatiemateriaal, dit vergroot het risico.

Nen-normen

Op korte termijn zal RVO.nl in overleg gaan met het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) om te bezien of de bevindingen aanleiding geven tot het aanpassen van de betreffende NEN-normen voor de installatie van elektrische voorzieningen en de brandveiligheid van daken.

(Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Brandincidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland

Een inventarisatie van een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen, door TNO in opdracht van RVO.nl.

Delen