IFV en GBO-SO internationaal op de kaart

  • Nederland
  • 16 mei 2019

Als vervolg op een eerdere kennismaking in Washington, zijn het IFV en het specialisme Natuurbrandbeheersing (onderdeel van het programma GBO-SO) opnieuw uitgenodigd om af te reizen naar de US. Naast deelname aan de Smart Fire Fighters Workshop in Pasadena, georganiseerd door het Department of Homeland and Security (DHS), wordt er gesproken over onderwerpen als Artificial Intelligence, Augmented & Virtual Reality en Satellite Data. Het doel van dit werkbezoek is kennis uitwisselen en verdere samenwerking ontplooien op het gebied van Natuurbrandbeheersing en Informatievoorziening in de breedste zin van het woord.

De delegatie, in de personen van IJle Stelstra (directeur IFV), Josien Oosterhoff (hoofd ontwikkeling Informatievoorziening) en Ester Willemsen (projectleider Natuurbrandbeheersing), vertrekt dit weekend en kijkt uit naar dit werkbezoek. ‘Het is een unieke kans om enerzijds te laten zien wat wij in Nederland al ontwikkeld hebben en anderzijds te leren van de technieken die in de US beschikbaar zijn’, aldus Josien. ‘Zo hebben wij inmiddels al een aantal innovatieve tools/applicaties ontwikkeld en operationeel uitgerold die echt vooruitstrevend zijn en waar internationaal veel belangstelling voor is’, vult Ester aan. Voorbeelden zijn het Natuurbrandverspreidingsmodel, de Risico Index Natuurbranden, de satelliet vegetatiekaart en het nieuwe satellietproject om droogte in vegetatie te kunnen meten.

Toepassing van nieuwe technieken

Een mogelijk onderdeel van de samenwerking is de operationele toepassing van nieuwe technieken. ’In Amerika zijn ze misschien verder in de ontwikkeling van bepaalde technieken, maar is het testen in de praktijk vaak lastig. Dankzij de kleinschaligheid en hoge mate van samenwerking in Nederland zijn wij juist heel goed in staat om nieuwe technieken snel te testen en toe te passen’, aldus Josien.

De Smart Fire Fighters Workshop is gericht op het uitwisselen van ervaringen van firefighters uit Canada, Amerika en Nederland en over de informatiebehoefte die is ontstaan na de afgelopen brandseizoenen, met name in de Wildland Urban Interface (grensgebied tussen bebouwing en natuur). Daarnaast staan een bezoek aan het ontwikkel lab van de NASA en een bezoek aan de Governer’s Office of Emergency Services op het programma. En er is een overleg gepland met Google in het kader van toepassingen van technieken als Internet of Things voor First Responders.


Het Programma GBO-SO is één van de onderwerpen van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg.

GBO-SO

Soms zijn incidenten zo complex dat er speciale kennis en materieel nodig is. Daarvoor zijn er specialistische teams. Samen werken we aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

GBO-jaaroverzicht-2016-1.jpg

Specialisme Natuurbranden

Het beheersen en bestrijden van natuurbranden is een landelijk specialisme van de brandweer.

natuurbrand-foto-henk-brunink-Drenthe.jpg

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Delen