Vernieuwde handreiking beschikbaar

  • Nederland
  • 01 oktober 2019

De Arbocatalogus wordt regelmatig aangevuld met nieuwe handreikingen. Recent is de Handreiking persoonlijke bescherming bij motorkettingzaag of redzaag aan deel C van de Arbocatalogus toegevoegd. Deze vervangt het vorige advies uit 2010.

De handreiking bevat onder andere informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), aanbevolen maatregelen voor persoonlijke bescherming, wet- en regelgeving en relevante normen.

Arbocatalogus

In de Arbocatalogus Brandweer staan maatregelen om risico’s te beperken of beheersbaar te houden en hoe we veilig(er) kunnen werken.

Oefenen 4206.jpg

Delen