Nieuw: handreikingen buurtbatterijen en opslag lithium-ion accu’s

  • Nederland
  • 14 februari 2019

De energietransitie is in ons land in volle gang en dat betekent tegelijkertijd dat de vragen over veiligheid toenemen. Daarom hebben enkele brandweercollega’s, bedrijven en overheidspartijen de handen ineen geslagen en twee handreikingen geschreven. Deze werkdocumenten zijn een hulpmiddel voor diverse partijen en geven antwoord op hele diverse vragen over de opslag van batterijen.

‘We hebben met deskundigen op papier gezet wie welke maatregelen kan nemen om de veiligheid te vergroten’, zegt Sander Lepelaar (Haaglanden). ‘We wilden af van de wildgroei aan tips en adviezen. Deze handreikingen geven zowel overheidspartijen als het bedrijfsleven houvast hoe om te gaan met buurtbatterijen en de opslag van lithium-ion accu’s.’

Breed gedragen

Sander licht verder toe: ‘Hoewel de documenten geen juridische status hebben, wordt de inhoud breed gedragen en geven ze duidelijkheid. Er zijn dus twee handreikingen en daar komt nog een derde bij: over gerecyclede batterijen. Er komt een PGS 37 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en deze wordt uiteindelijk het definitieve document. Het opstellen van een PGS is een lang en formeel traject. Daarom werken wij tot die tijd met deze handreikingen.‘.

Brandpreventieve tips

Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid is als lector nauw betrokken bij de energietransitie. Hij maakt deel uit van de ‘Community of Practice’ (COP) battery packs, waarin meerdere deskundigen zitting hebben. ‘Wij zijn volop bezig met de veiligheidsaspecten van de energietransitie. Deze handreikingen voor de opslag van lithium-ion batterijen en elektriciteitsopslagsystemen geven met name brandpreventieve tips. Een mooi voorbeeld is de tip om de wanden van de buurtbatterij aan de binnenkant wit te schilderen. Mocht er brand uitbreken, dan kan met brandonderzoek makkelijker informatie worden ‘afgelezen’ van een witte muur, dan van bijvoorbeeld een donkergroene muur.’

Van nut

‘Uiteraard zetten we verdere stappen’, vertelt Nils. ’Ondertussen kunnen deze documenten nu al van nut zijn voor collega’s uit de regio’s die te maken hebben met brandveiligheidsvraagstukken over energieopslagsystemen en lithium-ion batterijen. De versies die nu online staan, zijn werkdocumenten en dus aan verandering onderhevig. In de komende COP battery packs worden beide handreikingen besproken en, indien nodig, bijgesteld.’

Brandweer Nederland

Jolanda Trijselaar is voorzitter van de stuurgroep en is blij met deze eerste handreikingen op het gebied van de energietransitie: ‘We merken dat veiligheid vaak minder goed in beeld is bij de overgang naar nieuwe vormen van energie(dragers). Hoewel er mooie ontwikkelingen en innovaties op dit gebied gaande zijn, is de materie complex. Deze handreikingen geven een handelingsperspectief hoe hiermee om te gaan. Een mooie ontwikkeling dat dit tot stand is gekomen door samenwerking tussen brandweer, bedrijven en vele andere partijen.’

Meer informatie over de energietransitie vind je op het Kennisplein van het IFV.

Delen