Expertdag 2019

Gouden rookmelder voor Leefsamen Achterhoek

  • Nederland
  • 04 april 2019

Vandaag, tijdens de Expertdag 2019, werden de gouden, zilveren en bronzen rookmelder uitgereikt voor de projecten die hebben bijgedragen aan brandveiligheid in woningen. De drie genomineerden presenteerden hun project, waarna de zaal mocht stemmen. De meeste stemmen gingen naar Leefsamen Achterhoek, van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland.

De expertdag wordt jaarlijks georganiseerd voor alle mensen die zich bezighouden met Brandveilig leven. Dit zijn bijvoorbeeld mensen van de brandweer en de Veiligheidsregio’s, maar ook mensen die door hun werk kunnen bijdragen aan brandveiligheid bij andere mensen, zoals kraamverzorgenden en thuishulporganisaties.

‘Op deze dag worden nieuwe projecten en ideeën gedeeld, maar wordt vooral samengewerkt om invulling te geven aan komende Brandpreventieweken in oktober. Door middel van workshops is het thema voor de campagne in 2019 bepaald. Een primeur, dit is de eerste keer dat de uitvoering van de campagne vanuit én samen met alle regio’s wordt bepaald’, zegt Jet Vroege, coördinator publiekscommunicatie van Brandweer Nederland.

Genomineerden

Traditiegetrouw worden op deze dag de gouden, zilveren en bronzen rookmelder uitgereikt.

 

Goud: Leefsamen Achterhoek (Slimme rookmelders)

Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland

In de Achterhoek worden duizend huishoudens met kwetsbare ouderen voorzien van een inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders. Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren het sociale netwerk van buren of familie, met een lokale meldkamer als achterwacht. Mantelzorgers krijgen voorlichting en een training aangeboden om te zorgen dat zij weten hoe zij kunnen handelen bij een calamiteit. Voorafgaand hebben twee pilots plaatsgevonden. In de proef in Winterswijk zijn drie potentiële woningbranden door de rookmelders voorkomen. Het is voor het eerst in Nederland dat op grote schaal deze aanpak wordt uitgerold.

Samenwerkingspartners: Acht Gemeenten, Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland, Kruisvereniging, Innovatiehub, AltijdThuis, Rabobank, AVDD, RCOAK, Rode Kruis.

 

Zilver: Gamification

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Midden-West Brabant en Utrecht

We hebben gamification ingezet op facebook om branden in/door elektrische apparaten en schoorsteenbranden te voorkomen. Dus een spelletje 'brandweerhints' dat op een positieve manier mensen de juiste tips meegeeft.
Dit spelletje is de eerste keer dat het is ingezet, al 31.740 keer gespeeld. Gemiddeld waren mensen 76 seconden met het spel bezig (dat is lang op Facebook!). We kregen erg positieve reacties, zoals deze: "Ga vooral door met deze aantrekkelijke voorlichtingsfilmpjes. Ze zijn leuk en aangenaam om naar te kijken èn bovenal zeer educatief voor alle leeftijden.”

We hebben ook een effectmeting gedaan, door mensen die het spel hebben gespeeld een enquête te sturen. 165 mensen hebben meegaan aan de enquête. Uit de enquête blijkt dat de campagne effect heeft: mensen volgen de tips op of zijn van plan dat te doen.

Brons: Lesprogramma Brandveilig Leven

Vanaf 2020 is Technologie en Wetenschap een structureel onderdeel van het onderwijsprogramma op basisscholen. Om mee te gaan met deze ontwikkelingen is, samen met studenten van de PABO, een lesprogramma gemaakt, waarbij brandveilig leven en technologie en wetenschap met elkaar zijn gecombineerd.
De volgende les ideeën zijn ontwikkeld en in de praktijk uitgetest:

  • Brandweerbingo/brandweerverhalen;
  • Stappenplan wat te doen bij brand
  • 112 les i.c.m. aardrijkskunde
  • Wat te doen bij… + 112

 

Delen