Nieuw: folder Brandveilige veestallen

  • Nederland
  • 16 december 2019

Een stalbrand. Een nachtmerrie voor iedere agrariër. Een met zorg en hard werken opgebouwd bedrijf en goed verzorgde dieren gaan verloren. Dat heeft een grote impact.

Een stalbrand heeft natuurlijk als eerste impact op de agrariër maar ook op de directe omgeving, het dierenwelzijn en de betrokken hulpverleners. Als onderdeel van de landelijke folderlijn is er nu een folder met praktische tips om een stal brandveiliger te maken. Uiteraard bevat de folder ook informatie over wat te doen als er toch brand uitbreekt.

Bijeenkomsten

‘In het actieplan 'Brandveilige veestallen’ is afgesproken dat we in samenwerking met LTO 75 voorlichtingsbijeenkomsten geven in heel Nederland’, vertelt Johan de Vries, medewerker Risicobeheersing Gelderland-Midden. ‘We worden als brandweer daarnaast ook regelmatig gevraagd door bijvoorbeeld studieclubs en agrarische jongerenverenigingen om voorlichting te geven over brandveiligheid in en rondom de stallen.’

Eenduidig

Johan licht verder toe: ‘Om te zorgen dat we een eenduidige boodschap brengen, hebben diverse veiligheidsregio’s gezamenlijk een presentatie gemaakt. Zo hoort de agrariër in Friesland hetzelfde verhaal als een agrariër in Gelderland. Aan het eind van de avond krijgt de bezoeker de folder mee waarin praktische tips staan die ook tijdens de presentatie zijn behandeld. Hiermee kan de agrariër het thuisfront en eventuele medewerkers informeren. Om natuurlijk vervolgens zelf aan de slag te gaan met het vergroten van de brandveiligheid in zijn of haar bedrijf. Met deze aanpak hopen we het aantal stalbranden te verminderen.’

Meer info

De nieuwe folder is te bestellen via www.preventiedrukwerk.nl (minimaal 100 stuks). Verder staat er nu ook informatie over het voorkomen van stalbranden op www.brandweer.nl/stalbrand. Heb je interesse in de presentatie, stuur dan een mail naar Johan.de.Vries@vggm.nl of Edwin.Oosterom@vggm.nl.

Delen