CBS-cijfers 2018: Druk jaar voor de brandweer

  • Nederland
  • 20 maart 2019

Vandaag publiceerde het CBS publiceerde de nieuwste cijfers over 2018, waaruit blijkt dat de meldkamer 245.000 meldingen kreeg te verwerken:  118.000 brandmeldingen en 127.000 verzoeken voor hulpverlening. ‘Dat is 12 procent meer dan een jaar eerder’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland.

In de maanden juni en juli van vorig jaar waren er veel natuurbranden. ‘We zijn daarvoor twee keer zoveel ingezet dan de jaren ervoor. De inzetten waren lang en inspannend. Bij branden in de natuur rukt de brandweer standaard met meerdere eenheden uit, om zo een snelle uitbreiding te voorkomen. Ondanks de vakantieperiode, waren er steeds voldoende collega’s - zowel vrijwilligers als beroepskrachten - snel beschikbaar. Ook al waren deze branden niet om de hoek van de kazerne, maar vaak in afgelegen gebied. We deden er gemiddeld 12 seconden langer over om bij onze bestemming te komen, maar dat is te verklaren door het feit dat de rijtijd naar een afgelegen natuurgebied langer is dan in stedelijk gebied. Vanuit 960 kazernes zijn we gemiddeld in minder dan acht minuten ter plaatse: een groot compliment voor onze collega’s.’ Wevers vindt het goed om te zien dat dit nog steeds binnen de normtijden is. ‘Sneller gaat niet. Ondanks toegenomen verkeersdrukte zijn deze cijfers al jaren stabiel en behoren hiermee tot een van de snelste brandweerorganisatie van Europa.’
(tekst gaat verder onder de foto's)

Meer hulp

Naast het blussen van branden kregen de brandweerregio’s 23.000 meer verzoeken tot hulpverlening. Wevers: ‘We zien een voorzichtige trend dat de brandweer vaker wordt ingezet voor hulp. We hebben - naast de natuurbranden - ook vaker te maken met de toename van hulpverlening, waaronder ongevallen en stormen. We gaan kijken of dit incidenten zijn of dat er sprake is van een patroon waar we de komende jaren mee te maken krijgen en welke impact dit heeft op onze brandweerorganisatie.’

Delen